Årsmöte 1718

Årsmötet inför säsongen 2017-2018 kommer att ske torsdagen den 28 september med start kl 18.00.

Möteshandlingar samt inkomna motioner kommer att länkas på den här sidan så fort de blir tillgängliga.

Möteshandlingar

Justerad lista från valberedningen

Inga inkomna motioner

Deadline för att lämna motioner är den 29 augusti 2017 och skickas till e-post

arsmote1718.pdfHandlingar för årsmöte 17/18
valberedningen1718korr.pdfJusterad lista från valberedningen