Gävleligan

Våren 2018 Hösten 2018 Våren 2019 Hösten 2019
Div 1 Div 1 [Div 1] [Div 1]
Div 2 Div 2 [Div 2] [Div 2]
IAF totalt [IAF totalt]
Våren 2016 Hösten 2016 Våren 2017 Hösten 2017
Div 1 Div 1 Div 1 Div 1
Div 2 Div 2 Div 2 Div 2
Div 3 Div 3 Div 3 Div 3
Div 4
IAF totalt IAF totalt