Funbridge-problem

Det var något problem på Funbridge, som dock har rättats till.

De som önskar spela måste anmäla om sig, eftersom den första tävlingen enl Funbridge är inställd. Enligt Funbridge ska allt vara uppe och funka igen.