Forum » Tävlingsledare och domslut » När är ett bud bjudet?

När är ett bud bjudet?

16 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Lars-Göran Larsson
När är ett bud bjudet?

Hjälp mig med hänvisning till lagbok eller komplement men framförallt svar på hur detta ska behandlas.

Spelaren, kallad 2, är i andra hand i budgivningen. Före givaren gör något som helst, sätter spelare 2 tummen på ett bud i budlådan och drar det uppåt. Spelare 1 och spelare 4 (jag), stoppar honom samtidigt. Spelare 1 och 4 har inte haft möjlighet att se vilket bud det handlade om, förutom att det inte var pass, dubbelt ellert stop/alert-kortet (det framgick för mig, partnern, att det verkade gälla 1 eller 2 i färg/NT, så viss info har jag fått). Spelare 3 har däremot sett att det är 1 spader som avses (härvidlag finns samstämmighet). I samma ögonblick som han blev stannad, stoppades budkortet tillbaka och TL tillkallades. Hur skulle rätt förfarande vara efter detta? Vi vill veta detta i första hand för jag ska inom parentes berätta vad som tyvärr hände i verkligheten - men ovanstående är huvudfrågan.

(Spelare 3, en ”herre” som spelat i 50 år, skriker som en besatt ”jag såg budet, jag såg budet, det är bjudet”. Jag som spelade med en nybörjare sa till min partner ”vi tar inte detta som blodallvarligt och låter herren få som han vill. Då får vi en enkel uppgift för vår orutinerade TL att avgöra och vi slipper tjata med gubben. Därför lades 1 spader på bordet, vilket inte godkändes av efterföljande. Därefter öppnade given 1 hjärter, min partner ville bjuda 1 spader och resten av budgivning gick utan korrigeringar eller snick-snack).

P g a det senare berättat vill jag vidarebefodra era svar och korrekta tillvägagångsättet till min partner och TL, så att de kan lära sig det - vilket jag tror uppskattas av båda. Därför vill jag inte utan att rådfrågat er spekulera själv, då någon detalj kan bli fel eftersom lagarna är lite bättre i många avseenden idag än tidigare utgåvor och tolkningar. Tack för hjälp.

Pierre Winberg

För att hitta vad som gäller så får man gå in i Generella regelverket, där finns vad som gäller för budlådor. Där står:

C. Ett bud anses avgivet så snart det framtagits ur
lådan med synbar avsikt att bjudas.

Det det innebär i praxis (eftersom jag fått en appeal mot ett domslut som innefattade ett sådant under festivalen) så räcker det med att man greppat och påbörjat att lyfta ur ett bud ur budlådan med avsikt att bjuda så är budet avgivet.

Så har man satt tummen där och börjat lyfta för att bjuda så anses det vara avgivet.

Det korrekta tillvägagångsättet kan inte vara så svårt att lista ut, vänta på din tur? Smile

Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs

Pierre Winberg skrev:


Det korrekta tillvägagångsättet kan inte vara så svårt att lista ut, vänta på din tur? :)


Det var nog TL’s korrekta agerande efter öppning utom tur som efterfrågades.
Lars Adie

Eftersom 1Spader är ett jämförbart bud behövs inga korrigeringar i hur det gick till.

1Sp bjuds TL tillkallas, budet godkänns inte 1Hj bjuds 1Sp bjuds och inget annat händer i denna situation.

Erik Sjöstrand

Lars Adie skrev:


Efter 1spader är ett jämförbart bud behövs inga korrigeringar i hur det gick till.

Det beror nog lite på hur pass stor skillnad det kan vara styrkemässigt mellan inkliv och öppningar. Om paret ofta kliver in på 8hp, men har någorlunda sunda öppningar, känns det inte riktigt jämförbart.

Peter Swensson

Erik Sjöstrand skrev:


Lars Adie skrev:


Efter 1spader är ett jämförbart bud behövs inga korrigeringar i hur det gick till.

Det beror nog lite på hur pass stor skillnad det kan vara styrkemässigt mellan inkliv och öppningar. Om paret ofta kliver in på 8hp, men har någorlunda sunda öppningar, känns det inte riktigt jämförbart.

Men definitionerna behöver bara överlappa.
Resten blir vanlig OI

Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs

Om 1 Sp öppningen bara lovar fyrkortsfärg och inklivet i princip alltid 5, är det fortfarande jämförbart? Finns det någon definition på ”jämförbara bud”? Kanske nått med mängdlära.

Torbjörn Gustavsson

I så fall har budet en mer precis betydelse, vilket ligger inom ramen för jämförbart bud. Hade det varit tvärtom, dvs. öppning 5-kortsfärg men inkliv ofta på 4-kortsfärg, hade saken kommit i ett annat läge.

Definition på jämförbart bud (lag 23):
Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det:
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet, eller
2. Har en mer precis betydelse än det återtagna budet, eller
3. Fyller samma syfte (till exempel, ett frågebud eller ett reläbud) som det återtagna budet.

Erik Sjöstrand

Torbjörn Gustavsson skrev:


Definition på jämförbart bud (lag 23):
Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det:
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet.
2. Har en mer precis betydelse än det återtagna budet,

Punkt 1 är väl vad som gör det svårast. Låt oss säga att vi spelar ”naturligt”.

Att öppna med 1 visar minst fyra spader (eller minst fem, beroende på system) och ca 11-21 hp. Att kliva in med 1 är antingen lika precist, eller mer precist, fördelningsmässigt (minst fem spader, oftast inte 5-5 i spader och objuden färg). Styrkemässigt är budet mer precist uppåt (säg max 17 hp, istället för max 21), men förmodligen mindre precist nedåt (de flesta kliver in lite tunnare än vad de öppnar). Inklivet har således inte en mer precis betydelse, eftersom det då måste vara mer precist både styrkemässigt och fördelningsmässigt (punkt 2 faller).

Största frågetecknet skulle jag då säga är hur mycket två bud kan skilja för att fortfarande ha en liknande betydelse. Säg att vi öppnar på 11, men kan kliva in utspelsvisande på AKT97 och inget mer (7 hp). Där har vi ett spann på fyra hp som vi vet att partnern inte har, efter det återtagna budet (budet visar egentligen 7-17, men vi vet att partnern har 11-17). Ett annat exempel är om vi spelar femkortsöppningar, men ibland kliver in på fyrkortsfärg när vi inte har något bättre alternativ.

Joakim Nordlindh
Bild för Joakim Nordlindh

Jag tror jag sett ett exempel med cirklar på detta. Jag kommer inte ihåg var jag sett detta men jag tror det var ungefär såhär… Om du ritar ut mängden spaderöppningshänder i form av en cirkel. Och sen även ritar ut mängden spaderinklivshänder så kommer dessa cirklar till väldigt stor del vara samma delmängd. Och då är det frågan om två jämförbara bud.

Om buden bara haft en liten del gemensamt hade det inte varit fråga om två jämförbara bud. Om inkliv varit 6-12hp t.ex och öppning 11-21

Lars Adie

Erik Sjöstrand skrev:


Torbjörn Gustavsson skrev:


Definition på jämförbart bud (lag 23):
Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det:
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet.
2. Har en mer precis betydelse än det återtagna budet,

Punkt 1 är väl vad som gör det svårast. Låt oss säga att vi spelar ”naturligt”.

Att öppna med 1 visar minst fyra spader (eller minst fem, beroende på system) och ca 11-21 hp. Att kliva in med 1 är antingen lika precist, eller mer precist, fördelningsmässigt (minst fem spader, oftast inte 5-5 i spader och objuden färg). Styrkemässigt är budet mer precist uppåt (säg max 17 hp, istället för max 21), men förmodligen mindre precist nedåt (de flesta kliver in lite tunnare än vad de öppnar). Inklivet har således inte en mer precis betydelse, eftersom det då måste vara mer precist både styrkemässigt och fördelningsmässigt (punkt 2 faller).

Största frågetecknet skulle jag då säga är hur mycket två bud kan skilja för att fortfarande ha en liknande betydelse. Säg att vi öppnar på 11, men kan kliva in utspelsvisande på AKT97 och inget mer (7 hp). Där har vi ett spann på fyra hp som vi vet att partnern inte har, efter det återtagna budet (budet visar egentligen 7-17, men vi vet att partnern har 11-17). Ett annat exempel är om vi spelar femkortsöppningar, men ibland kliver in på fyrkortsfärg när vi inte har något bättre alternativ.

5+ är en delmängd av 4+ och 11-16 är en delmängd av öppningsstyrkan, visserligen vet partnern att jag inte har under öppning men det är detta lag 23C handlar om (lag 16 om OI ska inte användas).

Björn Sörling

Fast du kommer troligtvis inte kliva in med 1Sp med en överstark hand (t.ex. AKJTx, AKx, Axxx, x) med vilken du hade öppnat med 1Sp (förutsatt naturligt system).

Lars Adie

Björn Sörling skrev:


Fast du kommer troligtvis inte kliva in med 1Sp med en överstark hand (t.ex. AKJTx, AKx, Axxx, x) med vilken du hade öppnat med 1Sp (förutsatt naturligt system).

Ja, men då får jag dubbla istället. ( lag 23C gäller och partnern måste hantera det som en vanlig dubbling men jag skulle tro det är ett jämförbart bud )

Philip Berggren

Lars Adie skrev:


Björn Sörling skrev:


Fast du kommer troligtvis inte kliva in med 1Sp med en överstark hand (t.ex. AKJTx, AKx, Axxx, x) med vilken du hade öppnat med 1Sp (förutsatt naturligt system).

Ja, men då får jag dubbla istället. ( lag 23C gäller och partnern måste hantera det som en vanlig dubbling men jag skulle tro det är ett jämförbart bud )

Dubbelt är inget jämförbart bud. Du dubblar på många överstarka händer som inte innehåller spader också.

Tomas Gustafsson
Bild för Tomas Gustafsson

D kan aldrig vara ett jämförbart bud, så länge du inte spelar med att D på 1H ALLTID lovar 4-k+S och inklivsstyrka.
Du (LarsA) kan alltså inte säga D i ditt system med x, AKx, AKJTxx, AKx?

Lars Adie

Ja det är givetvis korrekt.

Mitt återtagna bud visar spader och öppningshand och jag antar att jag kan kliva in med 1Spader utan att stänga av partnern även om jag råkar ha 17+ och spader.

Logga in för att kommentera