Rätt dömt?

9 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs
Rätt dömt?

EDxxx
D1098
Exx
D
kn98
EKx
K10xx
Ekn9
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
Pass
2
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
3
Pass
4
Pass
4NT
Pass
5
Pass
5
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Då brickan spelats klart och kontraktet gått hem protesterade ÖV mot budgivningen. Alla var överens om att budet 5 Sp hade föregåtts av en tankepaus.
NS var inte samspelta och S som normalt spelar med 2 över 1 som utgångskrav ansåg att 2Sp lovade trekortsstöd och att den färgen var fastställd som trumf. Nord hade ruter som trumf och svarade därför 5H två ess utan trumfdam på essfrågan. Men när sedan syd bjöd 5Sp misstänkte han att syd ansett spader var trumf och bjöd 6Sp då han ju hade trumfdamen där. Och var det trots allt så att även syd menat att ruter var trumf så hade han nu storslamsintresse och då borde korten räcka till 7Ru som syd då förhoppningsvis korrigerar till.
Dömdes att kontraktet inte ändrades men att NS fick avdrag med 10% av toppen på en bricka som procedurbestraffning.
Var det rätt dömt?
Torbjörn Gustavsson

Det är två ruter ess. Vid bordet hade Syd ruter kung.

Björn Ohlsson

Pär Ol-Mårs skrev:

Dömdes att kontraktet inte ändrades men att NS fick avdrag med 10% av toppen på en bricka som procedurbestraffning.

Hur motiverade man att det spelade resultatet gäller? Hur motiverade man procedurbestraffningen?

Pär Ol-Mårs skrev:

Var det rätt dömt?

Det definitiva svaret på den frågan hade du fått om du överklagat till LK. Eller spelades brickan på S:t Erik?

/B

Lars Adie

TL borde utrett vilka logiska alternativ som finns och dömt enligt det.

Att bara ge en procedurbestraffning kan mycket väl vara något de tjänar på om nu pass eller annat bud är lika rimliga, om 6Sp är det enda logiska alternativet som TL antyder har inget lagbrott skett för det är inte förbjudet att fundera.

Nils Andersson

När jag gick TL utbildningen fanns det ett liknande fall i simuleringsövningarna. När någon tänkte efter essfråga och sedan gick ner. Rätt svar var den gången att funderingen indikerade att det inte var antalet ess utan något annat. Alltså fanns det OI. Så skicka det vidare till LK, det här kan vara ett fall för dem.

Björn Ohlsson

Nils Andersson skrev:

Rätt svar var den gången att funderingen indikerade att det inte var antalet ess utan något annat. Alltså fanns det OI.

Det kan vara så att TL kom fram till att 6 var ett regelbrott. Det satt inte för hemgång, utan skadan uppstod pga ett horribelt försvar. Då kan det vara rätt dömt, men varför skall vi vara tvungna att gissa hur det satt, hur spelet gick och vad TL kom fram till i sina undersökningar.

/B

Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs

Spel och försvar var helt okomplicerat. Spadern gick inte att lösa utan ett tapp. Klövermasken gick och hj kn satt andra.
Motiveringen var nog att pass inte var ett logiskt allternativ och att oavsett om 6Ru, 5NT eller 6Kl bjudits så hade partnern korrigerat till 6Sp. Procedurbestraffningen tror jag var för att det menades att tveckan gjorde att N kände på sig att S hade menat att Sp var trumf.

Lars Adie

Varför är inte pass ett rimligt alternativ på nords hand där finns inga oredovisade värden och du nämnde själv 7Ru som slutbud.

Jan-Olof Hegethorn

Kostymbridge utan innehåll platsar inte nuförtiden. Tl gör bättre bedömningar och avstyr resultat som inte står.

/janne

Logga in för att kommentera