Forum » Tävlingsledare och domslut » Hur många stick kan en revoke kosta?

Hur många stick kan en revoke kosta?

10 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs
Hur många stick kan en revoke kosta?

Spelföraren gör revoke i denna färg AKQxx xxx som sitter 32 i försvaret.
Efter att AKQ spelats från bordet som saknar sidoingångar sitter spelföraren pga av revoken kvar med en hacka i färgen som nu blockerar färgen. Så istället för fem stick i färgen får spelföraren bara fyra stick i färgen. Men nu har han dels vunnit revokesticket och sedan också vunnit stick med kortet som han inte skulle haft kvar om inte revoken gjorts. Hur många stick kostar nu detta spelföraren, och är det rimligt då väl numera andemeningen i revokelagen är att rätta till felet och inte bestraffa?

Pierre Winberg

Märk väl noteringen om revoke av spelföraren i lagboken, ett stick vunnet av träkarlen är inte vunnit av spelföraren, så ett stick går över enligt 64A. De automatiska överföringarna kan man inte mildra för att man tycker att det synd om spelföraren. Så det kostar väl i detta fall ett stick för revoken, sen att det dessutom kostar ett stick i spelet tas ingen hänsyn till. De enda gånger man korrigerar mer är när den felande har tjänat ännu mer på revoken.

Philip Berggren

Pär Ol-Mårs skrev:


Hur många stick kostar nu detta spelföraren, och är det rimligt då väl numera andemeningen i revokelagen är att rätta till felet och inte bestraffa?

Andemeningen i de automatiska reglerna är inte alls rätta till utan att bestraffa för felaktigheten. Den felande sidan ska inte tjäna på sitt misstag, men kan mycket väl förlora på det. Att resonera att ”det spelade ju ingen roll för motståndarsidan” är felaktigt eftersom syftet med reglerna är att förhindra att felaktigheten uppstår från första början. Om jag som spelare vet att jag riskerar att förlora stick om jag inte följer färg på rätt sätt så kommer jag att vara mer uppmärksam på att faktiskt göra detta. Visst kan det vara så att det inte spelar någon roll, men det KAN spela stor roll och det är dessa situationer som vi vill undvika. Det är av den anledningen som reglerna är primärt bestraffande även om det finns utrymme för att korrigera resultat till ”det som det hade blivit” i de fall då den icke-felande sidan förlorat mer på regelbrottet än vad de bestraffande reglerna ger i kompensation.

Spelföraren förlorar alltså det stick som han slarvat bort i spelet samt ytterligare ett för sin revoke.

Björn Sörling

Fast här var det väl träkarlen som vann revokesticket, och inte spelföraren (den felande)? I så fall överförs bara ett stick.

Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs

Ja jag har förstått att det dömdes fel. Får se nu om de kan rätta till resultatet i efterhand.

Philip Berggren

Björn Sörling skrev:


Fast här var det väl träkarlen som vann revokesticket, och inte spelföraren (den felande)? I så fall överförs bara ett stick.

Ja? Vi överför bara ett stick. Det andra sticket fixade han själv i spelet Tongueout

Anders Eriksson

Pär Ol-Mårs skrev:


Ja jag har förstått att det dömdes fel. Får se nu om de kan rätta till resultatet i efterhand.


Du talade aldrig om vad som dömdes så vi kan inte avgöra om det var fel eller ej?
Din inledande beskrivning har ett fel när du säger att spelföraren vann revokesticket.
Det var spelförarens partner träkarlen som vann sticket.
Hade spelföraren vunnit revokesticket (t.ex. när man stjäl med ett kort kvar i spelad färg) och sedan spelförarens sida (spelföraren eller träkarlen) vinner ytterligare ett stick då kommer två stick att överföras med automatik (inte öppet för bedömning av TL).
Som sagts ovan överförs ett stick till den icke felande sidan med automatik eftersom den felande sidan vann minst ett stick efter att revoken gjordes.
Ingen bedömning om rimlighet eller vad som skulle ha hänt om revoken inte inträffat ska göras.
TL ska sedan kompensera den icke felande sidan ytterligare om den automatiska överföringen av stick inte gav tillräcklig kompensation.
Den felande sidan får ingen kompensation i de fall den automatiska överföringen gör att den felande sidan får ett sämre resultat än om ingen revoke hade inträffat.
Att revoken nu ställer till det så att spelföraren inte längre kommer åt träkarlens höga kort är något spelföraren får leva med.
Det kan mycket riktigt leda till ett resultat långt sämre än om ingen revoke gjorts.
Bo Gullefors

Pär Ol-Mårs skrev:


Ja jag har förstått att det dömdes fel. Får se nu om de kan rätta till resultatet i efterhand.


Hur dömde tävlingsledaren? Överklagade de icke-felande? Har alla samma minnesbild av vad som hände? Är det värt att ”få rätt”?
Pär Ol-Mårs
Bild för Pär Ol-Mårs

TL dömde att 2 stick gick över till försvaret, vilket gjorde att det blev en bet i utgången. Det kostade ett par matchpoäng som kan visa sig vara avgörande i den serie det gäller. Ingen vid bordet protesterade mot domslutet då vi trodde att TL kunde lagen.

Anders Eriksson

Låter som att vederbörande missat att ingen automatisk överföring av stick sker när partnern till den som gör revoke vinner sticket vari revoken gjordes. Då överförs endast ett stick när felande sidan vinner något stick efter revoken. Meningen är att det ska vara en bestraffning men den ska vara någorlunda avvägd till hur mycket fördel felande sidan kunnat få av misstaget. Den felandes partner har ju förhoppningsvis inte vunnit något extra i just det sticket och bestraffas därför inte. Hänvisa gärna TL till denna tråden så att misstaget inte upprepas.

Logga in för att kommentera