Forum » Tävlingsledare och domslut » Gjorde TL Rätt

Gjorde TL Rätt

7 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
David Johansson
Gjorde TL Rätt

Jag och min partner sitter ÖV (jag Öst) på en bricka

Syd öppnar på 2kl (22+)
Väst kliver in på 2 spader (5 korts spader)10 hp
Nord bjuder 2 Ruter, (som alltså är reläbud till 2 kl) Vilket alltså är ett otillräckligt bud..jag sitter öst och godkänner ej 2 Ruter. nord tar tillbaka 2 ruter och passar…
Nord hade inte uppmärksammat 2 spader från väst

TL tillkallas… Och efter att ha slagit i lagboken så förbjuder TL Syd att bjuda, Syd blir avstängd…TL menar på att Nord passat på egen hand,och därför stänger hen av Syd från att bjuda, Var detta ett korrekt domslut?

Väst fick alltså Spela 2 Sp -1… Brickan stod i 5 ru = N-S (med syd som spelförare)

Gör jag som sitter Öst fel som inte tillkallar TL direkt när det otillräckliga budet bjuds, Eller var detta korrekt? Vilken skyldighet har jag som motståndare i detta fallet, skall jag tillkalla TL direkt, som budet blir felaktigt?

Vad gäller?

Kanske skall tillägga att Väst satt giv och syd öppnade i fjärde hand… det var tre pass först

Björn Ohlsson

David Johansson skrev:

Gör jag som sitter Öst fel som inte tillkallar TL direkt …

Ja!

David Johansson skrev:

Vad gäller?

LAG 9 – HANTERING AV FEL
A. Att dra uppmärksamheten till ett fel
1. Om det inte är förbjudet enligt lagarna, får vilken spelare som helst dra uppmärksamheten till ett fel som sker under budgivningsperioden, oavsett om det är spelarens tur att bjuda eller inte.
2. Om det inte är förbjudet enligt lagarna, får spelföraren och båda motspelarna dra uppmärksamheten till ett fel som sker under spelperioden. När det gäller ett kort som lagts i fel riktning, se Lag 65B3.
3. Vilken spelare som helst, inklusive träkarlen, får försöka förhindra ett fel (men för träkarlen gäller Lag 42 och 43).
4. Träkarlen får inte dra uppmärksamheten till ett fel förrän spelet är avslutat (men se Lag 20F5 om att rätta spelförarens felaktiga förklaring).
5. Man behöver inte dra uppmärksamheten till ett fel som gjorts av den egna sidan (men se Lag 20F5 om att rätta partners felaktiga förklaring).
B. När någon dragit uppmärksamheten till ett fel
1. (a) Tävlingsledaren bör tillkallas så fort någon har dragit uppmärksamheten till ett fel.
(b) Vilken spelare som helst, inklusive träkarlen, får tillkalla tävlingsledaren efter att någon har dragit uppmärksamheten till ett fel.
(c) Att tillkalla tävlingsledaren gör inte att en spelare kan förlora några rättigheter som spelaren annars skulle ha haft.
Drink Att en spelare drar uppmärksamheten till ett fel som den egna sidan har begått, påverkar inte motståndarnas rättigheter.
2. Ingen spelare ska göra något förrän tävlingsledaren förklarat allt som gäller för korrigering av felet.
C. Försök att rätta ett fel i förtid
Om en spelare försöker rätta ett fel i förtid kan spelaren dra på sig ytterligare korrigeringar (se utspelsbegränsningar i Lag 26B).
LAG 10 – BESLUT OM KORRIGERING
A. Rätten att besluta om korrigering
Endast tävlingsledaren har rätt att besluta om korrigering. Spelarna har inte rätt att på eget initiativ besluta om korrigering (eller att avstå, se Lag 81C5).
B. Tävlingsledarens rätt att ändra spelarnas beslut
Tävlingsledaren kan tillåta eller upphäva alla beslut om eller avstående från korrigering, som spelarna gjort utan tävlingsledarens anvisningar.

/B

Björn Sörling

Om Nord-Syd spelar så att man alltid bjuder 2Ru på 2Kl kan man tänka sig att pass är ett jämförbart bud efter inklivet 2Sp. I så fall fortsätter budgivningen utan korrigeringar.

Philip Berggren

Björn Sörling skrev:


Om Nord-Syd spelar så att man alltid bjuder 2Ru på 2Kl kan man tänka sig att pass är ett jämförbart bud efter inklivet 2Sp. I så fall fortsätter budgivningen utan korrigeringar.

Skulle nog säga att pass är ett självklart jämförbart bud om 2ru inte säger någonting om handen då alla andra bud efter inkliv således är mer precisa.

Leif Malvefors
Bild för Leif Malvefors

Och att Syd inte är avstängd.

Björn Ohlsson

TL kan upphäva korrigeringen till pass (10.B).
Edit: 27C definierar ett undantag från denna lag och sätter käppar i hjulet.

Om 2ru är obligatoriskt så kan det ändras till valfritt bud (alla bud är mer precisa än 2ru) och budgivningen fortsätter utan korrigering (dvs avstängning).

Anders Eriksson

Vi måste veta vad 2 betyder i deras system men som de flesta spelar hade det nog varit jämförbart bud och därmed ingen avstängning av syd.
Sedan har TL möjlighet att gå in efter brickan spelats och döma ett korrigerat resultat om det anses händelserna påverkat resultatet.

Normalt sett bör alltid TL tillkallas när ett regelbrott sker (lagboken använder den milda formuleringen bör istället för ska) men med spelande TL blir det ett väldigt springande om det görs för ett så enkelt påpekande som otillräckligt bud. Fast med de nya lagarna kan det nog vara på plats i alla fall även om TL i detta fallet inte tycks kunna de nya lagarna.

Logga in för att kommentera