Forum » Tävlingsledare och domslut » Ytterst otrevliga motståndare

Ytterst otrevliga motståndare

4 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Simon Granath
Ytterst otrevliga motståndare

Om jag möter ett par i en tävling där den minst den ene uppenbarligen är lite lagom berusad och skäller på sin partner mer än man kan stå ut med och med påtaglig möda får ordning på bridgematen och givetvis kom lite sent till ronden och jag tillkallar tävlingsledaren och påtalar dålig stämning. Vad händer då?
Efter TLs tillsägelse är det lugnt i fem minuter, efter TLs tredje tillsägelse är det lugnt i tre minuter för hans *#”!partner passade på kravbud!? Finns det en festivalpraxis?

Alla fattar att det är en bedömningsfråga mellan ytterligheter beroende på grad av störningsmoment, snarare än promillehalt och att jag har sagt till vederbörande själv först både artigt och sen lite irriterat innan jag kopplade in TL.

Min diffust grundade uppfattning är att spelare är extremt toleranta mot ohyfsade motståndare och att tävlingsledare i begränsad omfattning ägnar sig åt ”uppsökande verksamhet” för att stävja ett par som ovan. Det finns givetvis flera skäl till det senare och överlag tycker jag att alla tävlingsledare man träffar på festivalen är jätteduktiga och får alldeles för lite uppskattning från spelarkollektivet.

Björn Sörling

När det gäller spelare som är uppenbart berusade ska de avlägsnas från spellokalen och anmälas till DN. Någon varning innan detta sker behövs inte.

När det gäller otrevliga spelare brukar jag ge en varning först, och skulle det inte bli bättre blir det samma påföljder som i första stycket.

Oavsett vad man tycker om att kombinera alkohol och bridge kan det aldrig vara ok att dricka så mycket så att man blir påtagligt berusad. I mitt tycke är ett otrevligt bemötande värre, speciellt om det är kombination med ett alkoholintag.

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Det här problemet blir till sin natur väldigt olikt när det sker på festivalen (eller andra mer officiella tävlingar) eller på en vanlig klubbtävling.

Det som ska ske är väldigt enkelt. För mycket alkohol ska leda till att spelaren avlägsnas direkt. Otrevlighet kan hanteras med en varning första gången, men sedan utvisning.

På festivalen hoppas jag att vi lyckas någorlunda med detta. Det är svårt för TL på de stora sidotävlingarna att upptäcka berusade individer, så vi är beroende av att folk säger till. Det måste man alltså göra.

På en klubb är det oftast mycket svårare och känsligare, eftersom man ofta känner varandra sedan länge, har vänner/fiender, och TL är ofta inte heller lika respekterad av de otrevliga spelarna. Här måste styrelsen vara med och våga gripa i och vidta åtgärder.

Jag hoppas att festivalen föregår med gott exempel och fungerar som en inspiration för TL och funktionärer på klubbarna.

Det är så lätt att vända ryggen till och ignorera trubbel. Men man måste agera. Ofta blir det bättre än man befarar!

Peter Törnblom

Hej Björn.
Ligger den varning kvar efter avslutad tävling eller så att säga försvinner den bara? På St Erik ligger en sådan varning kvar i 4 år…

Logga in för att kommentera