Lag 23

14 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Björn Ohlsson
Lag 23

”LAG 23 – JÄMFÖRBART BUD
A. Definition
Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det:
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet, eller …”

Finns det någon praxis för vad som menas med ”liknande betydelse”?

Kan 1kl-(p)-1sp i ’5542’ anses ha liknande betydelse som öppningsbudet 1sp?
Kan 1hj-(p)-1sp i ’5533’ anses ha liknande betydelse som öppningsbudet 1sp?
Kan p-(1x)-1sp anses ha liknande betydelse som öppningsbudet 1sp?

/B

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Vi diskuterade detta i översättargruppen, och tog även frågan vidare till Ton Koijmann som var ordförande för den engelska översättargruppen.

Svaret på frågan är att ”liknande” ska tolkas hyfsat generöst. När det gäller fördelning ska den vara så gott som samma, men när det gäller honnörsstyrka, är det OK om det slår på ett par poäng.

Jag förstår nog inte dina exempel. Inget av dem verkar ha en liknande betydelse, om jag tolkar dem som jag tror att du menar. Kan du ange exakt budläge, så att jag är säker på att jag fattar?

Björn Ohlsson

1) Nord är giv. Syd öppnar, utom tur, med 1sp som inte godkänns. Nord öppnar med en i färg. Öst passar och Syd svarar 1sp.

2) Nord är giv. Syd öppnar, utom tur, med 1sp som inte godkänns. Nord passar, Öst öppnar med en i färg och Syd kliver in med 1sp.

Kan det vara ett liknande bud? Spelar det någon roll vilken färg Nord öppnar med eller vilket system man spelar (t.ex 4444 eller 5533)?

Om detta inte kan anses som liknande bud, kan du ge exempel både på ’liknande bud’ och bud som inte är ’liknande bud’.

/B

Björn Westling

Björn Ohlsson skrev:


1) Nord är giv. Syd öppnar, utom tur, med 1sp som inte godkänns. Nord öppnar med en i färg. Öst passar och Syd svarar 1sp.

/B

Om svaret 1 spader på 1 i färg kan innehålla en hand där man skulle öppnat med 1 spader om man varit giv, så är det rimligen ett jämförbart bud att svara 1 spader på 1 t.ex. 1 ruter.

Lars Lundqvist

På länken nedan finns lite dokumentation om bl.a. Lag 23 från DTL-träffen som kan vara till hjälp.

Sammanfattning DTL-träff

//Lunkan

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Hej!

Här kommer några exempel på hur jag tolkar ”likande” i Lag 23. Det är baserat på Ton Koijmans föredrag i somras på festivalen och e-mailväxlingar under översättningen av lagboken. Om någon annan har en motsatt åsikt, så bara kom fram med den.

Grundprincipen när det gäller liknande är att fördelningen ska vara mycket lik, medan det kan få slå på ett par honnörspoäng.

Exempel 1
Öst öppnar utom tur med 1 NT (15-17 balanserad), vilket inte godkänns. Budgivningen går tillbaks till Nord som öppnar med 1 hjärter. Öst bjuder nu 1 NT (15-18 balanserad med håll). Detta är ett liknande bud eftersom det beskriver samma typ av fördelning, och det bara slår på en honnörspoäng.

Observera att det inte är mer precist, utan faktiskt lite mindre precist. Däremot är det liknande och därför ett jämförbart bud.

Exempel 2
Öst öppnar utom tur med 1 spader (12-20 minst femkorts spader), vilket inte godkänns. Turen går tillbaks till Nord som öppnar 1 hjärter. Öst kliver nu in med 1 spader (10-16 minst femkorts spader). Jag bedömer att detta är ett liknande bud.

Om Östs inkliv hade visat 8-16 och minst femkorts spader, blir min bedömning att skillnaderna i poängintervall är för stora (12-20 jämfört med 8-16), och i detta fall är det inte ett liknande bud.

Exempel 3
Syd passar utom tur (0-10), vilket inte godkänns. Turen går tillbaks till Nord som bjuder 2 klöver (enda krav). Öst passar och Syd bjuder 2 ruter (0-8). Nord-Syd har inget sätt att visa svaga tvåöppningar och spärrbud efter öppningen 2 klöver, så svaret 2 ruter är inte mer precist. Men min bedömning är att ändå att pass och 2 ruter visar samma typ av hand (”alla svaga”), och att budet är liknande.

Detta är som sagt inga tungt underbyggda exempel, och andra är välkomna att protestera.

Björn Ohlsson skrev:


1) Nord är giv. Syd öppnar, utom tur, med 1sp som inte godkänns. Nord öppnar med en i färg. Öst passar och Syd svarar 1sp.

Syds nya bud är inte mer precist än det gamla (tvärtom). Det skiljer sig både i färglängd och ganska mycket i poäng. Det är inte liknande och inte jämförbart.

Björn Ohlsson skrev:


2) Nord är giv. Syd öppnar, utom tur, med 1sp som inte godkänns. Nord passar, Öst öppnar med en i färg och Syd kliver in med 1sp.

Kan det vara ett liknande bud? Spelar det någon roll vilken färg Nord öppnar med eller vilket system man spelar (t.ex 4444 eller 5533)?

Det beror på hur nära poängintervallen är. Se exempel 2 ovan. Om öppningsbudet och inklivet lovar olika färglängder är de inte liknande.

Björn Ohlsson skrev:


Om detta inte kan anses som liknande bud, kan du ge exempel både på ’liknande bud’ och bud som inte är ’liknande bud’.

Hoppas att detta hjälpte!

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Björn Westling skrev:


Björn Ohlsson skrev:


1) Nord är giv. Syd öppnar, utom tur, med 1sp som inte godkänns. Nord öppnar med en i färg. Öst passar och Syd svarar 1sp.

/B

Om svaret 1 spader på 1 i färg kan innehålla en hand där man skulle öppnat med 1 spader om man varit giv, så är det rimligen ett jämförbart bud att svara 1 spader på 1 t.ex. 1 ruter.

Det är tvärtom. Svaret 1 spader är varken liknande eller jämförbart, eftersom det har ett mycket större poängintervall (6-37 jämfört med 12-20).

Björn Westling

Jan-Eric Larsson skrev:

Det är tvärtom. Svaret 1 spader är varken liknande eller jämförbart, eftersom det har ett mycket större poängintervall (6-37 jämfört med 12-20).

Jag är förstås ganska säker på att partnern inte kan ha 37 hp om jag öppnar med en i färg…

Jan-Eric Larsson
Bild för Jan-Eric Larsson

Björn Westling skrev:


Jan-Eric Larsson skrev:

Det är tvärtom. Svaret 1 spader är varken liknande eller jämförbart, eftersom det har ett mycket större poängintervall (6-37 jämfört med 12-20).

Jag är förstås ganska säker på att partnern inte kan ha 37 hp om jag öppnar med en i färg…

Jag menade 3-7. Smile

Nej, det gjorde jag inte. Smile

Björn Ohlsson

Lars Lundqvist skrev:


På länken nedan finns lite dokumentation om bl.a. Lag 23 från DTL-träffen som kan vara till hjälp.

Sammanfattning DTL-träff

//Lunkan

Tack, det var till hjälp även om 4.6 kan ifrågasättas.

(1hj)-p-(2ru)-2kl->3kl

Om 2kl bjöds för att man trodde att MTH passat så är det tveksamt om 3kl liknar 2kl.

Kan man inte komma i situationer där bud A (2nt=19-21) liknar bud B (2nt=17-20) men bud B inte liknar bud A?

/B

Anders Eriksson

Björn Ohlsson skrev:


Tack, det var till hjälp även om 4.6 kan ifrågasättas.

(1hj)-p-(2ru)-2kl->3kl

Om 2kl bjöds för att man trodde att MTH passat så är det tveksamt om 3kl liknar 2kl.

Kan man inte komma i situationer där bud A (2nt=19-21) liknar bud B (2nt=17-20) men bud B inte liknar bud A?

Håller med men är snarare exemplet som är lite olyckligt valt.
Lag 27B1a tillåter ändringen oavsett om buden är jämförbara!
Enligt lag 27D kan dock TL utdela korrigerat resultat om icke felande sidan anses lidit skada.

Lars Adie

Anders Eriksson skrev:


Björn Ohlsson skrev:


Tack, det var till hjälp även om 4.6 kan ifrågasättas.

(1hj)-p-(2ru)-2kl->3kl

Om 2kl bjöds för att man trodde att MTH passat så är det tveksamt om 3kl liknar 2kl.

Kan man inte komma i situationer där bud A (2nt=19-21) liknar bud B (2nt=17-20) men bud B inte liknar bud A?

Håller med men är snarare exemplet som är lite olyckligt valt.
Lag 27B1a tillåter ändringen oavsett om buden är jämförbara!
Enligt lag 27D kan dock TL utdela korrigerat resultat om icke felande sidan anses lidit skada.

Ja de är jämförbara i detta läge, det nya är att du kan byta ett artificiellt inkliv till ett naturligt bud med jämförbar betydelse och budgivningen fortsätter.

Ola Brandborn

Förlåt en ungdoms fråga, men är detKent Maltein som skrivit det där dokumentet?

Lars Lundqvist skrev:


På länken nedan finns lite dokumentation om bl.a. Lag 23 från DTL-träffen som kan vara till hjälp.

Sammanfattning DTL-träff

//Lunkan

Claes Bodin

Vad har Kent Maltein med detta att göra?

Logga in för att kommentera