Forum » Tävlingsledare och domslut » Ska inte träkarlen berätta om utebliven alertering?

Ska inte träkarlen berätta om utebliven alertering?

14 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist
Ska inte träkarlen berätta om utebliven alertering?

Den blivande träkarlen hade gjort ett överbud i min färg, som inte alerterades av partnern. Jag frågade först den blivande spelföraren om budet var naturligt (högst osannolikt då jag bjudit efter partnerns UD), men fick ett svävande svar. I samband med utspelet ville jag att träkarlen skulle berätta, men det sa han att han inte fick. Han var själv TL i tävlingen, men även annan inkallad TL sa detsamma. Efteråt sa han att spelföraren borde alerterat budet (hållfråga), men att jag och min partner också borde förstått detta.

Sven-Olov Flodqvist
Bild för Sven-Olov Flodqvist

Det är den blivande träkarlens skyldighet att berätta att partnern glömt att alertera - efter avslutad budgivning.

Torbjörn Gustavsson

Ja, så är det. Men det bygger på förutsättningen att det faktiskt fanns en överenskommelse om hållfråga, antingen en uttrycklig överenskommelse eller genom samspelthet. Om det var ett tillfälligt par som inte hunnit diskutera läget fanns ingen överenskommelse. Träkarlen behöver inte berätta vad han menade med budet om det inte finns någon överenskommelse.

Även om det fanns en överenskommelse så att budet skulle ha alerterats är det inte säkert att ni skulle ha rätt till korrigerat resultat. Den rätten har ni bara om ni har lidit skada av den uteblivna alerteringen.

Björn Ohlsson

Man bör helst tillkalla TL innan man rättar partnerns felaktiga förklaring, eller uteblivna alert, eftersom det kan bli tal om att ändra det avslutande passet och återuppta budgivningen.

/B

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Björn Ohlsson skrev:


Man bör helst tillkalla TL innan man rättar partnerns felaktiga förklaring, eller uteblivna alert, eftersom det kan bli tal om att ändra det avslutande passet och återuppta budgivningen.

/B

Man bör inte tillkalla TL…man måste tillkalla TL.

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

Ja, det var ett par som normalt inte spelar med varandra. Men de är mycket erfarna och spelar mycket. Hcp runt 20, riksmästare, resp. regionmästare. Den som inte alerterade frågade gärna om bud från motståndarna. Är det inte ett rimligt krav att så kvalificerade spelare har ordentliga överenskommelser. Ja, vi led skada, då utspel i annan färg gett ett stick mer. Jag har överklagat TL:s beslut.

Björn Westling

Anders Lundqvist skrev:


Ja, vi led skada, då utspel i annan färg gett ett stick mer. Jag har överklagat TL:s beslut.

Budet alerterades inte och togs alltså för naturligt. Ni spelade därför ut färgen och det visade sig att utspel i annan färg gett ett stick till.

Om det alerterats och förklarats INTE vara naturligt så hade ni tydligen spelat ut denna andra färg.
Är det korrekt uppfattat?

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

Björn Westling skrev:


Anders Lundqvist skrev:


Ja, vi led skada, då utspel i annan färg gett ett stick mer. Jag har överklagat TL:s beslut.

Budet alerterades inte och togs alltså för naturligt. Ni spelade därför ut färgen och det visade sig att utspel i annan färg gett ett stick till.

Om det alerterats och förklarats INTE vara naturligt så hade ni tydligen spelat ut denna andra färg.
Är det korrekt uppfattat?

Ja

Peter Swensson

Anders Lundqvist skrev:


Är det inte ett rimligt krav att så kvalificerade spelare har ordentliga överenskommelser.

På detta område finns det förbättringspotential. I dag kan det vara en fördel att spela sk ”utan överrenskommelser”; dvs ni har spelat förut, har spelar med samma partners, vet hur andra i gänget löser praktiska problem … men har inte diskuterat budläge(n) eller markeringar i närtid och kan således påstå att ni inte har någon explicit överrenskommelse.

För resonemangets skull ger jag ett exempel (inte perfekt men det jag kom på snabbt där bra par spelar det som antingen bjud din färg eller SD):

2Ru* - (2Hj) -D**- (p); (p)

*Multi, (5)6 hö eller stark med Ru**
Ingen överrenskommelse

Jag passar och skall spela 2Hj. Ser att MTH kan inte ha 6:a i Hj men är det så att man skall kunna gömma sig bakom ”ingen överrenskommelser”, dvsatt man skall få spela med två sorters dubblingar. OM vi antar att man även får fundera på hur partner spelar i olika lägen, så kommer vi direkt in på den form av ”black magic” som för ett samspelt par är big no no, men som för ett icke samspelt par blir en del av den indirekta tekniken, vad bud borde vara blir så enkelt och självklart om man inte diskuterar så noga.

Om någon känner sig träffad så lovar jag att jag inte kommer avslöja namn eller anklaga.. vill bara ge ett diskussionsexempel. Jag hävdar att icke samspelta par av riktigt bra spelare har under dagens regelverk ges en otillbörlig fördel (självklart utan inslag av överlagt fusk) … det bara blir lite enklare att lösa några praktiska situationer i gråazonen. TL och andra förstå lätt hur man tänkt, inget är konstigt och att den lite för höga frekvensen på att man kan gissa rätt ”utan överrenskommelser” missas när det är riktigt bra spelare. I partävling måste det vara en större fördel än i lag att inte vara riktigt samspelt, för då kan man förstå mera och man kan göra olika i liknande lägen … det går ju inte så bra i lag.

Alla som någon gång spelat bridge förstår ju att … det måste vara si eller så ;-)

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

Spelar det någon roll att den icke alerterande handen hade KDx i spader och därför närmast kunde utesluta att 2 sp från partnern var naturligt?

Torbjörn Gustavsson

Man ska bara alertera och förklara utifrån (direkta och indirekta) överenskommelser - aldrig utifrån vad man räknat ut genom att se sin hand.

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

Torbjörn Gustavsson skrev:


Ja, så är det. Men det bygger på förutsättningen att det faktiskt fanns en överenskommelse om hållfråga, antingen en uttrycklig överenskommelse eller genom samspelthet. Om det var ett tillfälligt par som inte hunnit diskutera läget fanns ingen överenskommelse. Träkarlen behöver inte berätta vad han menade med budet om det inte finns någon överenskommelse.

Man skyllde på att man inte hunnit prata sig samman. Men nu visade det sig att paret spelat 8 tävlingar tillsammans under tre månader. Bör då inte dessa skickliga spelare rimligen hittat denna överenskommelse genom samspelthet?

Torbjörn Gustavsson

Det beror väl på om läget uppkommit eller ej under dessa 8 tävlingar. Det är ju inte så väldigt vanligt med överbud i motståndarnas färg.

Thomas Ålander

Bedömningsfrågor utan skriftliga dokument är besvärliga! Och många gånger med skriftliga dokument också. ”Tolkning” är näst intill en vetenskap i sig.

Logga in för att kommentera