Lära sig?

13 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Lars-Göran Larsson
Lära sig?

Visst kan vi på forumet främja bridgspelande och dess kvalitet också. Här kan jag visa ett utspel som i det närmaste är självklart för en bra och lyssnande spelare.

Dina kort: Ex / EKknxx / 10xxx / knx

Budgivning där du själv är giv:
1hj - (2NT ”Böes”) - pass - 4sp. Slut

Vilket kort spelar du ut?

Joakim Holmberg

Trumf ess

Lars-Göran Larsson

Vill gärna uppmana till fler förslag före jag ger min syn.
(Jag anar nog varför Joakim spelar trumf ess [han har en försvarsplan] och har någon lust att kommentera sitt utspel med en kort motivation är det väl kul). Jag har inte facit så ingen kan ha fel och ingen behöver vara rädd att ge förslag.

Håkan Nilsson

Jag har förmodligen missat något men en hög hj verkar naturligt för att kolla läget och ffa inte låta spelföraren få några lätta lågfärgssak.
Trumfess är nog viktigt att ha kvar tills man vet mer.

Lennart Johansson

Trumfess. Skulle bordet ha renonshjärter kan hj ut vara hemspelande.
Partner har sannolikt inget trumfstick att få.

Håkan Nilsson

Alla utspel kan vara hemspelande , ffa trumfess om man inte har någon snabbet.

Lennart Johansson

Jo jag håller med dig. Frågan är vilket som är mest troligt. Trumfess ut för undvika stöld eller hjhonnör ut för att se vad som är riktigt i stick 2.

Lars-Göran Larsson

Härligt gubbar! Citat: ”Spaderess för att ta bort stöld(er)” och ”Hjärteress för att kolla” och vad annat kan vara bäst när inget är uppenbart säkert?

Syd spelföraren har 6-7 täta spader. Han har någon lågfärgsanpassning (honnörer) som hjälper sticktagandet.
Syd vet att nord har minst 5-5 i lågfärgerna och han kan då med befog hoppas att träkarlen begränsar antalet hjärtertapp. Man kan ju tänka sig att nord har en spader och två hjärter.
x
xx
E10xxx
KDknxx

KDkn1096
10xx
Kx
Ex

Här fungera utspel spaderess, sen tre hjärterspel.
Här fungerar utspel hjärterss, sen trumfess och två hjärter.

Men om vi ändrar (skiftar) nords högfärger?
Börjar vi med spaderess måste vi fortsätta i spader och tappar då kontrollen - syd tar tolv spel.
Vi kollar läget med hjärteress?

xx
x
E10xxx
KDknxx

Nu måste två spader spelas (ess + en till) för att förhindra stöld) och spelföraren tar elva stick.

Nu kommer finessen! Behåll kontrollen i båda högfärgerna. Spela ut en liten(!) spader.

xx
x
E10xxx
KDknxx

KDkn1096
10xx
Kx
Ex

Spelföraren tar första stick och desperat försöker bli av med hjärter. Han spelar klöver ess + kung + en till. Men vår partner stjäl och spelföraren stjäl över. Ruter till esset och ytterligare stor klöver - men vår partner har en sista spaderhacka att stjäla med.
Avslutningen blir att du (utspelare) kommer in i hjärter eller spader och nu är träkarlen uttumfad och du tar fyra spel.

I trumf, liksom i sidofärger är det en skröna från nybörjarkursen att ”aldrig dra för ess”.
Detta kan vara en nyttig lärdom både om man ska spela ut trumf från Exx och Ex, liksom om utspelspartnern har trumfesset. Ställ dig tanken ”att inte släppa kontrollen över trumfen förrän i rätt läge”.

Håkan Nilsson

Visst kan det vara en liten lustighet att det kan vara rätt att spela ut liten från Ex. Men det gäller den giv som du hittade på L-G. Det är inte svårt att hitta många sitsar där såväl Sp. E som Hj. E är rätt.
Jag tror inte att vi skall ”lära” lite mer orutinerade som ev. läser tråden att man ska spela ut liten från Ex i trumf för att det stod så på nätet. Happy

Ole J Jensen
Bild för Ole J Jensen

Håkan Nilsson skrev:


Visst kan det vara en liten lustighet att det kan vara rätt att spela ut liten från Ex. Men det gäller den giv som du hittade på L-G. Det är inte svårt att hitta många sitsar där såväl Sp. E som Hj. E är rätt.
Jag tror inte att vi skall ”lära” lite mer orutinerade som ev. läser tråden att man ska spela ut liten från Ex i trumf för att det stod så på nätet. (happy)

Varje gång jag försöker spela ut trumf ess från Ax sänker jag min partners trumf kung! Smile

Lars-Göran Larsson

Håkan Nilsson skrev:


Visst kan det vara en liten lustighet att det kan vara rätt att spela ut liten från Ex. Men det gäller den giv som du hittade på L-G. Det är inte svårt att hitta många sitsar där såväl Sp. E som Hj. E är rätt.
Jag tror inte att vi skall ”lära” lite mer orutinerade som ev. läser tråden att man ska spela ut liten från Ex i trumf för att det stod så på nätet. (happy)


Där anser jag, inte oväntat, att du har fel. Just orutinerade borde få se mer såna här exempel så att de slutar sitta fast i nybörjarreglerna som är bra och viktiga de första åren.
Du skriver ”det är inte svårt att hitta många givar där såväl sp ess som hj ess är rätt”. Om så är fallet, kan vi få några exempel? Och de ska naturligtvis också innebära att liten spader är fel.
(Min poäng på givna förutsättningar [budgivning] att om spelföraren får trumfa ut har han lätt 11+ stick med hjälp av en eller båda lågfärgerna).
Håkan Nilsson

OK. det är inte så svårt att hitta givar där högfärgsäss är överlägset. Min favorit är :

K
Dx
AKDxx
D kn XXX

kn 10 9 8 7 x x x

X x x

EK

Med den här sitsen, som väl är lika trolig, innebär liten spader ut att man endast får för trumfess.

Högfärgsäss däremot ger försvaret 5! stick vilket ger 2 bet i 4Sp.istället för 2 övertrick.

Experten med otur: 0poäng
Sunt bondförnuft: 1poäng Giggle

Håkan Nilsson

Jag har svårt att ändra i texten. Det ska givetvis vara tre hackor i Hj. och renons i RU.

Logga in för att kommentera