Forum » Allmänna diskussioner » Om svårigheter att välja vilket kort som skall spelas

Om svårigheter att välja vilket kort som skall spelas

15 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Bo Gullefors
Om svårigheter att välja vilket kort som skall spelas

Om en spelare vid utspel eller mitt under spelet funderar länge vilket kort han skall spela, tar ett kort och ser ut som han skall spela kortet, tänker igen, men stoppar sedan tillbaka det på sin hand. Tar ett annat kort från handen, tänker på nytt och slutligen lägger ned kortet.
Har spelaren brutit mot någon lag? Finns det anledning att säga till spelaren att det är olämpligt göra så?

Jan Lagerman

Bo Gullefors skrev:


Finns det anledning att säga till spelaren att det är olämpligt göra så?

Helt klart finns det anledning.

Börje Rudenstål
Bild för Börje Rudenstål

Speciellt om han har singel

Lars Adie

Nä inte brutit mot någon lag men det ger OI till partnern och kan bli en svår situation om motståndarna skulle klaga.

Börje Rudenstål
Bild för Börje Rudenstål

Det skapar iaf en obekväm situation för alla spelare vid bordet. Om det är spelföraren som gör så, kanske man inte kan säga så mycket förutom att påpeka att det är jobbigt för övriga spelare vid bordet. Men om det är en av försvararna så kan det nog lätt uppkomma en OI situation.

Torbjörn Gustavsson

OI uppstår dock redan av det faktum att spelaren tänker länge.

Anders Eriksson

Om det är ett lagbrott eller ej beror på.
För det första om kortet är spelat får det inte bytas ut.
Spelat är det från motståndare om partnern haft möjlighet se kortets framsida. Från träkarlen om ett kort nämnts eller rörts av spelföraren (förutom för att rätta till träkarlens kort) och från spelföraren om det framgår att det spelats. OBS att spelföraren alltså inte får byta sitt kort om man ångrar sig, huruvida man fortfarande håller i kortet eller om spelaren efter lagt sitt kort har inte med saken att göra.

Jag antar dock från din fråga att det handlar om en spelare som velar med sitt kort utan att visa det?

Då kan det fortfarande vara ett regelbrott men mer troligen ett etiketts brott (vilket finns med i lagarna).
Om man håller på så med en singelton, dvs det är det enda kort du kan följa färg med, är det ett lagbrott (73D2). Enda avsikten med velandet är då att påskina man har fler kort i färgen och det är ett avsiktligt försök att vilseleda motparten. Man får försöka vilseleda motparten (falskmarkeringar, psykbud osv) men inte på det sättet.
Däremot om man har flera alternativ och har svårt bestämma sig kan det vara brott mot lagarna ”LAG 73 – KOMMUNIKATION, TEMPO OCH VILSELEDANDE” eller ”LAG 74 – UPPTRÄDANDE OCH ETIKETT”.
Det är dock lite mer svårtolkat då eftersom dessa lagar innehåller mycket ”bör” som då ska bedömmas.
Upprepas det kan det vara på plats med ett vänligt påpekande att man bör avhålla sig från att hålla på så.
Är det satt i system för att tala om för partnern att man har tillgångar i färgen så är det ett lagbrott mot ovan nämnda lagar.

Jan-Olof Hegethorn

Anders Eriksson skrev:


Om det är ett lagbrott eller ej beror på.
För det första om kortet är spelat får det inte bytas ut.
Spelat är det från motståndare om partnern haft möjlighet se kortets framsida. Från träkarlen om ett kort nämnts eller rörts av spelföraren (förutom för att rätta till träkarlens kort) och från spelföraren om det framgår att det spelats. OBS att spelföraren alltså inte får byta sitt kort om man ångrar sig, huruvida man fortfarande håller i kortet eller om spelaren efter lagt sitt kort har inte med saken att göra.

Jag antar dock från din fråga att det handlar om en spelare som velar med sitt kort utan att visa det?

Då kan det fortfarande vara ett regelbrott men mer troligen ett etiketts brott (vilket finns med i lagarna).
Om man håller på så med en singelton, dvs det är det enda kort du kan följa färg med, är det ett lagbrott (73D2). Enda avsikten med velandet är då att påskina man har fler kort i färgen och det är ett avsiktligt försök att vilseleda motparten. Man får försöka vilseleda motparten (falskmarkeringar, psykbud osv) men inte på det sättet.
Däremot om man har flera alternativ och har svårt bestämma sig kan det vara brott mot lagarna ”LAG 73 – KOMMUNIKATION, TEMPO OCH VILSELEDANDE” eller ”LAG 74 – UPPTRÄDANDE OCH ETIKETT”.
Det är dock lite mer svårtolkat då eftersom dessa lagar innehåller mycket ”bör” som då ska bedömmas.
Upprepas det kan det vara på plats med ett vänligt påpekande att man bör avhålla sig från att hålla på så.
Är det satt i system för att tala om för partnern att man har tillgångar i färgen så är det ett lagbrott mot ovan nämnda lagar.

?
Hur många ”bridgespelare” håller samma tempo både i spelet och budgivningen som oavslöjar sekundär information. ??????? Vet ej, not meetoo.

/janne

Bo Gullefors

Anders Eriksson skrev:


….
Jag antar dock från din fråga att det handlar om en spelare som velar med sitt kort utan att visa det?

…..

Det stämmer! Kortet visas inte. Inte medvetet agerande, utan har svårt att bestämma sig för vilket utspel är bäst.

Anders Eriksson

Ett vänligt påpekande då är på sin plats.
Det är samma som med folk som sätter ned kortet på kant på bordet och håller det där en stund innan de släpper ned det.
En del är inte ens medvetna om att de gör det så säg till, vänligt.

Anders Eriksson

Jan-Olof Hegethorn skrev:


?
Hur många ”bridgespelare” håller samma tempo både i spelet och budgivningen som oavslöjar sekundär information. ??????? Vet ej, not meetoo.

/janne

Skyldig, men det viktiga är att partnern ska akta sig för att dra några slutsatser av det.
Och som sagt att det inte får vara satt i system på något sätt för att informera partnern om situationen.

Stefan Zylberstein

Att folk har dålig disciplin är ju en sak.

Det största problemet uppstår när det är trumf som spelas. Velar man och tvekar visar ju för partnern att man har en trumf kvar. Säg att man till slut tar för esset och försöker spela in partnern…
Jättekänsligt, alldeles speciellt om det finns tänkbara stölder…

Det är oftast inte avsiktlig fusk, men som tidigare nämnt, skapar obehagliga stämningar.

Björn Westling

Anders Eriksson skrev:


Om man håller på så med en singelton, dvs det är det enda kort du kan följa färg med, är det ett lagbrott (73D2). Enda avsikten med velandet är då att påskina man har fler kort i färgen och det är ett avsiktligt försök att vilseleda motparten. Man får försöka vilseleda motparten (falskmarkeringar, psykbud osv) men inte på det sättet.

Vid ett tillfälle så skulle jag dra ut motspelarens sista trumf. Jag visste att det fanns en trumf ute, och jag visste också ät Väst hade denna. Jag lade ner hög trumf och nu tog motståndaren väldigt lång tid på sig. Med all säkerhet funderade han på fortsatt försvar. Eventuellt ville han ge sin partner lite tid att fundera på sakningsstrategin.

I detta fallet fanns det ingen som helst möjlighet att vilseleda, och spelaren visste att jag hade koll på trumfen.

Har försvarsspelaren gjort något olämpligt nu?

Björn Sörling

Ja.

Börje Rudenstål
Bild för Börje Rudenstål

Björn Westling skrev:


Vid ett tillfälle så skulle jag dra ut motspelarens sista trumf. Jag visste att det fanns en trumf ute, och jag visste också ät Väst hade denna. Jag lade ner hög trumf och nu tog motståndaren väldigt lång tid på sig. Med all säkerhet funderade han på fortsatt försvar. Eventuellt ville han ge sin partner lite tid att fundera på sakningsstrategin.

I detta fallet fanns det ingen som helst möjlighet att vilseleda, och spelaren visste att jag hade koll på trumfen.

Har försvarsspelaren gjort något olämpligt nu?

Visst har han det, du får inte hjälpa din partner på något annat sätt än genom det bud du avger eller kortet du spelar.
Finns liknande situationer, t ex om fi bjuder ett konventionellt bud som du känner till betydelsen av, men du tror inte din pd gör det, får du inte fråga fi vad det betyder bara för att hjälpa din partner.

Logga in för att kommentera