Vad gäller 2021?

Covid-19krisen har förvärrats. Vi klarar inte att hålla årsmötet under januari.
Det måste nog förläggas till månadsskiftet feb/mars. Utöver sedvanliga förhandlingar bör vi diskutera: Ekonomi, rekrytering, utbildning och nätbridge. Spelstoppet förlängs en månad i taget. Håll ut, håll avstånd och två edra händer.