God Jul och Gott nytt år

Den rådande Coronasituationen gör att vi stoppar all verksamhet året ut. Nytt beslut fattas vid nyår. Välkommen till spel 2021.