Vi frågar...

Föra året upplevde vi extremhöga temperaturer under Bridgefestivalen och många led av värmen. Hur ska vi klara oss i år om det kommer en ny värmebölja?

Samarbetspartners