FAQ Alkoholpolicy

Ordalydelsen i själva regeln är denna:

Alkoholförbud råder vid samtliga av Förbundet Svensk Bridge sanktionerade tävlingar. Detta innebär att det är förbjudet att medföra och/eller förtära alkoholhaltiga drycker i spellokalen*). Spelare som förtär, eller har för avsikt att förtära, alkoholhaltig dryck, eller som uppträder berusat, annat sätt drogpåverkad, skall omedelbart avvisas från spellokalen och anmälas till Disciplinnämnden.

*) Med spellokalen avses samtliga utrymmen i lokalen utom dess cafeteria/restaurang

FAQ

Får jag dricka en folköl till smörgåsen i fikapausen?
Ja, det är tillåtet, men du får inte göra det i spellokalen – cafeterian räknas inte dit.

Får jag dricka lättöl vid spelbordet?
Nej, även lättöl innehåller alkohol och faller inom ramen för alkoholförbudet – nolltolerans mot alkoholhaltiga drycker i spellokalen gäller.

Om jag köper en folköl i cafeterian, får jag då dricka den utomhus, t ex i rökrutan utanför klubblokalen?
Vad som sker utanför spellokalen styrs inte av Förbundets regelverk. Däremot kan andra föreskrifter träda ikraft, t ex Alkohollagen, som förbjuder dig att göra det.

Får jag dricka alkoholhaltig dryck till lunchen/middagen trots att speldagen inte är slut?
Ja, vad som sker utanför spellokalen styrs inte av Förbundets regelverk. Om du däremot uppträder berusat när du återvänt till spellokalen gäller Förbundets regelverk.

Får jag ta med mig alkoholhaltig dryck som jag förvarar dolt, t ex i kapprummet eller på en toalett, i akt och mening att senare dricka i dess cafeteria/restaurang eller utomhus?
Nej, såväl kapprum som toaletter anses tillhöra spellokalen. Det är endast cafeteria- och restaurangutrymmen inomhus som inte räknas till spellokalen.

Får jag ta med mig alkoholhaltig dryck som jag förvarar i cafeterians kylskåp, i akt och mening att senare dricka i dess cafeteria/restaurang eller utomhus?
Om du inte beträder spellokalen, så är det strikt taget tillåtet sett ur Förbundets alkoholförbudspolicy. Däremot kan andra föreskrifter träda ikraft, t ex Alkohollagen, som förbjuder dig att göra det.

Jag driver verksamhetens café/restaurang – är det tillåtet för mig att passera genom spellokalen till cafeterian/restaurangen med t ex en kasse med folköl för cafeterians räkning?
Ja.

På väg hem från jobbet har jag handlat alkohol till helgens fest, men upptäcker att jag inte hinner hem innan kvällens bridgespel. Får jag då ta med kassen med alkohol till spellokalen (jag har ingen bil att förvara den i), eller hur gör jag?
Strikt taget, nej. Regelverket är dock inte skapat för den sortens situationer – din avsikt har ju aldrig varit att dricka alkoholen på plats – och för ett enstaka tillfälle kommer ingen att bestraffa dig. Men du måste tala med tävlingsledaren och förklara situationen – se därefter till att kassen ställs på ett ställe där den inte är synlig. Du får givetvis inte dricka din medhavda alkohol på plats.

Vi brukar ha vinflaskor som priser då och då, t ex vid höstavslutning eller som rallypriser. Kommer det att vara förbjudet nu?
Nej, det kommer fortsatt att vara tillåtet att ha som pris, i övrigt gäller regelverket ograverat.

Gäller regelverket även funktionärer och åskådare?
Ja, samma regler som gäller för spelarna gäller även för funktionärer och åskådare.

Hur ska jag som funktionär gå till väga när en spelare tar med sig ölglaset från cafeterian till spellokalen – ska jag avvisa denne direkt och anmäla vederbörande till Disciplinnämnden omgående?
Sannolikt inte. Det handlar i första hand om att informera om vilka regler som gäller. Du talar således om för spelaren att alkoholförbud gäller i spellokalen och att ölen varken får medföras till eller drickas där. Normalt stannar det därvid. Om spelaren trots allt protesterar och inte åtlyder funktionärens direktiv, ska spelaren informeras tydligt om vad påföljden kan bli om han vägrar att lyda. Förhoppningsvis är saken nu utagerad. Om spelaren ändå inte åtlyder funktionären, ska spelaren avvisas och anmälas till DN. Det är således först när spelaren vägrar att åtlyda funktionärens direktiv eller upprepat försöker bryta mot regelverket som en tuffare attityd krävs.