Om EPBK

EPBK Enköpings Pensionärers Bridgeklubb

Föreningen är ideell och har till ändamål att bereda sina medlemmar att spela tävlingsbridge.

Föreningen är ansluten till Svenska Bridgeförbundet.

Rätt till medlemskap har varje person som uppbär pension.

Bridgespelare som är medlem i annan klubb som är ansluten till Förbundet Svensk Bridge äger rätt att spela hos EPBK.