Enkät 1 - Svar

PDF-fil

Denna enkät, samt den påföljande initierades av verksamhetschefen för att minska bryggan mellan distrikt/klubbar och styrelsen i SBF. Målet är att distrikten/klubbarnas åsikter på ett enkelt sätt skall komma styrelsen tillhanda.

Frågeställningarna och uttrycken behöver inte ha något med styrelsens åsikter att göra utan är en uppskattning gjord av verksamhetschefen av vad som framöver kan komma att bli viktiga frågor.
Enkätsvaren har presenterats för styrelsen och tanken har varit att utföra dessa 1-2 gånger per år.
I samband med svaren har det även inkommit en del andra synpunkter, som även de redovisats för styrelsen.

61 enkätsvar inkom från klubbar/distrikt
Dessa representerar tillsammans 15459 av våra 25929 medlemmar.

Frågor och svar

1. 40-kronan
Den så kallade ”40-kronan” är ett tillfälligt medlemskap som spelare som inte är medlem i SBF kan nyttja för att spela en enstaka tävling. Medlemskapet uppkom då det fanns klubbar som tyvärr inte följde reglerna om medlemskrav.
Det är en funktionell bestämmelse, dock innebär den en hel del administration för såväl klubbar som SBF.
Markera det av nedanstående alternativ som bäst gäller för er klubb avseende ”40-kronan”.

• Låt det vara som det är, men avskaffa alla återbetalningar av ”40-kronan”. Administrationen är inte värt besväret och klubben kan själv ta ut en extra spelaravgift om spelaren ifråga inte har löst sitt medlemskap i tid för att deltaga i tävlingen.
• Avskaffa ”40-kronan”. Dyker det upp spelare utan MID i en rapporterad tävling får SBF helt enkelt dra hela medlemsavgiften direkt från arrangerande klubbs ruterkonto. Det är upp till klubben att ta in kontaktuppgifter m.m. från spelaren.
• Avskaffa ”40-kronan”. Registrera från SBF:s håll inga tävlingar där icke-medlemmar finns med.
• Avskaffa ”40-kronan”. Slinker det med någon icke medlem i någon tävling så får väl kansliet/SBF prata med aktuell klubb så att de börjar följa bestämmelserna.
• Annat förslag?

Svar Andel
Låt den vara i nuvarande form 29%
Avskaffa återbetalningen 33%
Avskaffa, dra medlemsavgift 2%
Avskaffa, ej rapportmöjlighet 0%
Avskaffa, samtalsmetoden 35%
Annat förslag 1%

2. Landslag
Våra landslag firar fantastiska framgångar runt om i världen, inte minst på juniorsidan. Vi ser en utveckling där det blir fler och fler klasser för SBF att administrera och bekosta. Nyast på tapeten är en Mixedklass och man planerar för en klass för de som är under 13 år.
Landslagen kostar ungefär 10% av SBF:s totala omsättning i snitt per år i nuläget.

Hur ser er klubb/distrikt på landslagens framtid? Markera nedan det alternativ som passar er klubb bäst.

• Vi bör satsa ännu mer på landslagen, det är vår chans att ta plats på arenan och visa upp vår fina sport.
• Det är lagom i nuvarande form, fortsätt enligt samma principer som nu.
• Utomlands är det på vissa håll sponsorer som i princip köper landslagen. Låt de som betalar få bestämma vilka som spelar och låt de insparade pengarna gå till den stora massan av medlemmar istället.
• Behåll det öppna laget i egen regi men låt sponsorer ta hand om resten.
• Behåll juniorlandslagen i egen regi men låt sponsorer ta hand om resten.
• Annat förslag?

Svar Andel
Satsa mer 6%
Lagom som det är 71%
Sponsorer till allt 4%
Behåll Öppna, sedan sponsorer 6%
Behåll Junior, sedan sponsorer 6%
Annat förslag 7%

3. Brutet verksamhetsår eller kalenderår
Vi har ett verksamhetsår som sträcker sig från den 1/7 till den 30/6. Inom SBF har man börjat diskutera att ändra verksamhetsåret till att följa kalenderåret istället. Det skulle medföra flera praktiska fördelar för SBF. De flesta klubbar och distrikt har idag verksamhetsår som följer SBF:s.
Hur ser er klubb/distrikt på ett förändrat verksamhetsår för SBF? Markera nedan det alternativ som passar er klubb bäst.

• Det spelar absolut ingen roll för vår klubb/distrikt, ändra på bara om det gör SBF:s verksamhet mer effektiv.
• Nja, det krånglar till det för oss men måste det ändras så får väl det gå an.
• Nej, det krånglar till det ganska rejält för oss, det vill vi absolut inte skall ske.
• Annat förslag?

Svar Andel
Spelar ingen roll 92%
Krångligt… 3%
Absolut inte! 5%

(Förslaget från styrelsen till Riksstämman blev sedermera att ändra verksamhetsåret från nuvarande till 1/9-30/8. Frågan var ju ur det perspektivet inte helt klockrent utformad, my bad, jag borde ställt frågan på ett annat sätt/ Roger )

4. Medlemsavgift
Den fasta medlemsavgiften har legat på 230:- i över 20 år. Tävlingsavgiften/den rörliga avgiften (det som man tidigare kallade för avgift för mästarpoäng) ligger på 3,50 kr i en vanlig bronspartävling.
Om det blir tal om förändrade avgifter, hur vill ni då att de påförs? Markera nedan det alternativ som passar er klubb bäst.

• Det spelar ingen roll om en förändring kommer på den fasta eller den rörliga avgiften.
• Vi tycker att den fasta medlemsavgiften i så fall är den som skall höjas, då blir det lika för alla medlemmar.
• Vi tycker att en förändring i så fall skall ske med den rörliga avgiften, det är mest rättvist, de som spelar mest betalar lite mer.
• Annat förslag?

Svar Andel
Spelar ingen roll 3%
Fasta avgiften 54%
Rörliga avgiften 40%
Annat förslag 3%