Det ska inledningsvis sägas att detta inte är något formellt protokoll eller ens minnesanteckningar, utan ett referat sett från mitt ”sekreterarperspektiv”.

I lördags, den 7 november, delades priset till årets klubbledare ut inom Svenska Bridgeförbundet för säsongen 2019-2020. Det hela skedde vid den digitala distriktsträffen som redovisade det förra verksamhetsåret för SBF.

På lördag den 7 november, 10.00, kommer SBF att hålla ett digitalt möte mellan anmälda distriktsdelegater, styrelse, sakrevisor och delar av den anställda personalen.

Styrelsen har idag sett sig nödgad att besluta att ställa in Distriktsträffen 2020 som ett fysiskt möte. Distriktsträffen var tänkt att hållas den 7-8 november på Scandic Väst hotell. Grunden är den ökade smittspridningen och ökade regionala åtgärder, vilket innebär avrådan från att resa (framför allt kollektivt såsom tåg) och att samla personer som normalt inte umgås.

Den 7-8 november samlas distrikten i Örebro för distriktsträffen som arrangeras jämna år då det inte är någon riksstämma. Träffen är ett arbetsmöte distrikten emellan som vägleder förbundet inför framtiden.

Samarbetspartners

Igår gick anmälningstiden ut för Distriktsträffen 2020 som kommer äga rum i Örebro på Scandic Väst hotell. SBF har beslutat om att förlänga anmälningstiden till 1 oktober då vi inväntat besked kring hur vi kan arrangera det hela pga rådande pandemi och regelverk kring arrangemang.

Sista anmälningsdag för distriktsträffen närmar sig med stormsteg och en del distrikt undrar över innehållet.

Örebro har blivit lite av bridgens huvudstad och även denna gång styrs kosan hit. Distriktsträffen hålls på Scandic Örebro Väst 7-8 november 2020.

Subscribe to Nyheter