Kallelse

Härmed kallas samtliga distriktsförbund, klubbar och medlemmar som önskar närvara till Distriktsträff 2020.

Kallelsen i form av PDF-fil

Nämnd Distriktsträff kommer återigen ha Rekrytering som huvudtema och vi fortsätter den resa som startade vid Rekryteringsträffen i maj 2018.
Platsen där det hela kommer ske är Scandic Örebro Väst.

Tidpunkt: Distriktsträffen kommer äga rum den 7-8 november 2020.
Det officiella programmet kommer börja 10.00 på lördagen och det hela beräknas sluta vid 14.00 på söndagen.
För deltagare som inte reser in samma dag kommer någon form av aktivitet att erbjudas på fredagskvällen, dessutom kommer det erbjudas middag för de som är på plats 19.00.

Program: Agenda för vår distriktsträff kommer att bestämmas under våren och diskuteras med distrikten när vi besöker dem. Troliga teman blir hur vi får fler att spela på våra klubbar (rekrytering) och hur vi får dem som börjar spela att stanna kvar (retention), samt hur vi hjälps åt i kedjan klubb-distrikt-riksförbund.

Som konsekvens rekommenderar vi distrikten att förbereda nominering av delegater som jobbar med och är intresserade av just rekryterings- och klubbfrågor.

Möjligen inkommer andra eller kompletterande önskemål från distrikten, och dessa får vi i görligaste mån lägga in i vår agenda, och givetvis kommunicera till distrikten.

Målet är att ha en mer färdig agenda klar till juni 2020.

Anmälan: Anmälan görs till Micke Melander, mme@svenskbridge.se, senast 20 september 2020.
Ange önskemål om boende vid anmälan och om det finns eventuella allergier.

Kostnad: Enkelrum med boende lördag – söndag, helpension 1100:-
Enkelrum med boende fredag – söndag, helpension 2100:-
Del i dubbelrum lördag – söndag med helpension 800:-/pp
Del i dubbelrum fredag – söndag med helpension 1500:-/pp

Med vänliga hälsningar
Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet