Deltagare vid Distriktsträffen 2020

På denna sida hittar du deltagare från styrelsen, personalen samt delegater från distrikten.

För anmälan se denna sida

Styrelsen

Nr Namn Roll
1 Martin Löfgren Ordförande SBF >>e-post
2 Carl Ragnarsson Vice ordförande >>e-post
3 Rolf Scherdin Styrelsen >>e-post
4 Kathrine Bertheau Styrelsen >>e-post
5 Linnea Edlund Styrelsen >>e-post
6 Eva Abragi Styrelsen >>e-post
7 Simon Granath Styrelsen >>e-post

Anställd personal

Nr Namn Roll
8 Suzanne Lemborn Verksamhetschef >>e-post
9 Johan Grönkvist Kansli >>e-post
10 Micke Melander Kansli >>e-post
11 Thomas Winther Kansli >>e-post
12 Micael Svensson Kansli >>e-post
13 Gunnel Hahne Kansli >>e-post
14 Mats Engman Projektanställd >>e-post

Övriga

Nr Namn Roll
15 Mårten Gustawsson Sakrevisor >>e-post
16 Peter Ventura Tidningen Bridge >>e-post
17 Birgitta Lagnell Medlemskommittén >>e-post

Delegater från distrikten

Nr Namn e-post
Bohuslän - Dal
18 Ole J Jensen Ledamot | >>e-post
19 Florence Fridén UTB-ansvarig | >>e-post
Dalabridgen
20 Peter Johansson Ordförande | >>e-post
Gotland
Deltar ej.
Gävleborg
21 Zennica Hammar DTL | >>e-post
22 Marianne Melchior Ericson Kassör | >>e-post
Göteborg
23 Roger Wiklund Anmäld representant | >>e-post
Halland
24 Roger Wiklund Anmäld representant | >>e-post
Jämtland-Härjedalen
25 Bo Jonsson DTL | >>e-post
26 Mia Breding Ordförande | >>e-post
Jönköping
27 Peter Bäckstrand Ordförande | >>e-post
28 Jan Johansson Ledamot | >>e-post
Medelpad
29 Per Jansson Ledamot | >>e-post
30 Kent Sjöberg Ledamot | >>e-post
Mälardalen
31 Peter Ekendahl Ordförande | >>e-post
32 Birgitta Samuelsson Utb ansvarig | >>e-post
Norrbotten
33 Anders Landmark DTL | >>e-post
Skåne
34 Dan Nilsson Ordförande | >>e-post
35 Anders Nordberg Ledamot | >>e-post
Stockholm
36 Marie Berg Vice ordförande | >>e-post
37 Karl Persson DTL | >>e-post
38 Åsa Trollborg Medlemsansvarig | >>e-post
Sydöstra
39 Roger Rundkvist Anmäld representant | >>e-post
40 Kenneth Andersson Anmäld representant | >>e-post
41 Heléne Sjöberg Anmäld representant | >>e-post
Uppland
42 Ping Huang Ledamot | >>e-post
Värmland - Dal
43 Jerry Eklöf DTL | >>e-post
44 Gösta Frödin Ordförande | >>e-post
Västerbotten
Deltar ej.
Västergötland
Deltar ej.
Ångermanland
Deltar ej.
Örebro
45 Irene Håberger Kassör | >>e-post
46 Ylva Källqvist Anmäld representant | >>e-post
Östra Mellansvenska
47 Per Malmström Ordförande | >>e-post
48 Lars-Magnus Gustafsson Vice ordförande | >>e-post