Att resa till Örebro

Varje deltagare ordnar själv sin resa. SBF ersätter resekostnaden enligt schablon för en delegat per distriktsförbund - regleras via distriktets ruterkonto.

För frågor, kontakta Micke Melander via mme@svenskbridge.se eller tel: 019-277 24 85.