Program

Program för Rekryteringsträffen 2018

Fredag 4 maj

Tid Ämne
16.30 - 17.00 Kaffe, registrering, mingel
17.00 - 17.30 Välkommen
17.30 - 19.00 Lägesorientering för SBF
19.00 - Middag

Lördag 5 maj

Tid Ämne
09.30 - 11.30 Rekrytering
11.30 - 13.00 Utbildning/kurser
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Tävlingar/arrangemang
15.00 - 16.30 Från kurs till klubb, del 1
16.30 - 17.00 Kaffe
17.00 - 19.00 Från kurs till klubb, del 2
19.30 - 21.00 Middag
21.00 - 22.00 Minibridgetävling

Söndag 6 maj

Tid Ämne
09.00 - 11.00 Summering
11.00 - 12.00 Utvärdering, avslutning och sammanfattning
12.00 - 13.00 Lunch och hemfärd