Rekryteringsträffen

Den 4-6 maj arrangerades Rekryteringsträffen i Örebro. Kallade till nämnd träff var landets alla klubbar och distrikt samt framförallt alla som på något sätt håller på med rekrytering till våra bridgeklubbar. Målet med träffen var att gemensamt komma fram till riktlinjer hur en klubb bör tänka/agera från att man rekryterar nya spelare och deras resa ända fram till att de börjar spela aktivt på en klubb.

50%

Då såväl Skånes Bridgeförbund, som BK S:t Erik, Göteborg och Sydöstra Sveriges Bridgeförbund var närvarande innebar det att de 41 deltagarna tillsammans representerade halva medlemskåren. Då det var relativt få klubbar som hade fler än en deltagare, representerade hela gruppen drygt 10% av förbundets klubbar. Det som var ett extra plus i kanten var att det var de som hade egna lokaler och inte hade det. Det var klubbar som bedrev rekryteringsverksamhet och de som inte gjorde det vilket gav en god mix som förmodligen väldigt väl skildrar hur det ser ut över hela landet.

Programmet

Övningarna höll på i tre dagar. Den första dagen, eller kvällen kanske man borde säga då det var en resdag för de flesta, ägnades åt deltagarpresentation och historiebeskrivning där det konstaterades att vi under den senaste treårsperioden har haft nedåtgående kurvor för såväl deltagare i nybörjarträffar som deltagare vid kurser och medlemsstatistik. Under inledningskvällen fick man även se en längre videofilm med mixade intervjuer där Arne Larsson, Göteborg, Roger Olsson i Skåne samt Catharina och Krister Ahlesved, Stockholm (landets tre professionella bridgeskolor) fick frågor om hur de ser på rekrytering nu och historiskt.

Lördagen var en lång dags färd mot natt som nyttjades till att i tur och ordning gå igenom följande fyra steg; rekrytering, utbildning, tävling och kurs till klubb. Väldigt många korta grupparbeten gjordes där frågeställningar diskuterades. Dagen avslutades med att alla deltagare fick se och spela sin första MiniBridgetävling. Två av passen leddes av Sofia Kollenhag, SISU Idrottsutbildarna och de tre andra av övertecknad.

Anne och Pär

Rekryteringsträffen arrangerades på Scandic Väst i Örebro och när lördagens sista punkt skulle gå igång stötte vi ihop med Anne och Pär. De var i Örebro i andra ärenden och satt och tittade på TV för att fördriva tiden i det samlingsutrymme som var beläget utanför vår kurslokal.
De undrade vad som pågick då de såg att det stod Svenska Bridgeförbundet på dörren och sa att de alltid hade funderat över att börja spela då de spelade mycket kort, däribland fyrmanswhist.
- Det passar utmärkt sa vi, välkommen in en kvart så ska ni få vara med och spela er första tävling, det hela kommer att börja med en introduktion så ni får lära er spelets turer.

Nu hade vi 18 par, Anne och Pär skulle betyda 19, det gjorde att Helena Axelsson och Ann Ohlsson, båda från förbundsstyrelsen, ställde sin plats till förfogande. De enades till sist om en mix där Ann/Helena spelade första ronden och Anne och Pär tittade på och fick ställa frågor. Därefter spelade de rond två och tre med Helena och Ann som sidekicks innan de tackade för sig och sa att det var dags för John Blund.
Vi fortsatte två ronder till och minsann var det inte så att Anne och Pär vann tävlingen. Resultat.
Ann och Pär fick lite material med sig och skulle förmodligen kontakta sin lokala bridgeklubb då de kom hem till Leksand igen, så kan det gå när det är rekryteringsträff i Svenska Bridgeförbundet Smile

Avslutning/Summering

Dag tre bestod av summering och utvärdering av hela träffen.
Målet är att noteringarna ska kunna lindas in i ord för att till sist bli någon form av handbok/manual för landets klubbar. Om man skulle försöka generalisera var summeringen av hela helgen som följer:

  • Vi vet att nio av tio som går på en bridgekurs vill ha en sak med sitt bridgespel, de vill ha det trevligt på alla sätt och vis. Det är vad vi ska ge dem, parallellt med att vi utbildar dem till bridgespelare.

  • Att starta ett rekryteringsprojekt är ofta minst tre års plan från start till mål. Hela klubben ska vara aktiva från start. Det går åt väldigt många funktionärer i de olika faser den nye spelaren ska ta sig igenom.

  • Först ska det rekryteras - en aktivitet alla medlemmar ska ägna sig åt, styrelsen och den innersta kretsen kring själva utbildningen får sedan ägna sig åt allehanda aktiviteter för att genomföra rekryteringen.

  • Med rekryteringen på plats ska själva utbildningen starta. Här behövs lärare, hjälplärare, mentorer förutom normal klubbservice i form av fika, brickläggning etc. Mentorerna har en roll som sträcker sig längre än bara själva utbildningen då funktionen är lika viktig när man väl börjar spela.

  • Efter avslutad kurs startar så den verkligt stora uppgiften att få de nya att gå från kurs till klubb. Här är det återigen så att alla klubbens medlemmar måste vara aktiva och ibland får de mer rutinerade stå till sidan för att kanske dels spela andra tävlingsformer, färre brickor och lägre tempo för att den nya gruppen ska kunna integreras. En utbildning i vett och etikett för klubbens alla medlemmar är också på sin plats. Likaså bör man satsa på andra trivselfrämjande åtgärder för att team-builda. Kanske göra en resa tillsammans i ett klubbutbyte eller bara ordna klubbfest eller någon annan tillställning.

  • För bästa möjliga resultat måste vi ha välutbildade funktionärer på alla nivåer. Utbildarutbildningar med mycket pedagogik måste vara högprioriterat för att säkerhetsställa att man på lokal/distriktsnivå kan utbilda/undervisa våra funktionärer. Spetsutbildningar ska arrangeras centralt.

Dokumentation med mera finns att hämta via denna sida