Styrelse

Namn Roll Kontakt
Peter Johansson Ordförande 070-581 76 71
Peter Johansson
Magdalena Hansson Sekreterare Magdalena Hansson
Jan Matsson Kassör 070-528 49 04
Jan Matsson
Johannes Matsson Distriktstävlingsledare (DTL) 070-5234448
Johannes Matsson
Ingela Nelander Häll Biträdande DTL 070-523 44 48
Ingela Nelander Häll
Dorothy Tägt Klubbkontakt 070-5537656
Dorothy Tägt
Jonas Engström Webmaster 076-542 60 50
Jonas Engström