Partävlingarna på BBO pausade tills vidare

Hej alla
I takt med att samhället öppnas mer och mer och med hjälp av de s.k. bridgekryssen så har det fysiska spelet startat upp på de flesta klubbar nu.
Vi väljer därför att pausa våra partävlingar på BBO tills vidare. Spelet på BBO har varit bra och gett klubbarna extra pengar under pandemin.
Se vidare på klubbarnas egna sidor för mera info.
Dalabridgens styrelse
Peter