COVID-19

Ny sida med bl a en checklista för klubbar för arbete med att förbereda ett återöppnande av verksamheten.

Covid19 har fortfarande, och kommer under en framtid att ha, stor inverkan på våra liv. Därför kommer även fortsättningsvis en fast ruta att finnas (se nedre raden längst till vänster), länk med innehåll som relaterar till just Covid19 och Bridgesverige.

Vi har dock gjort om sidan så att den nu fokuserar mer på hur vi från rådande situation på bästa sätt kan komma på vägar att ta oss tillbaka till normalt klubbspel, på ett sätt och i en takt som vi upplever som säkert och som vi känner förtroende och trygghet inför.

Den gamla sidan finns fortfarande kvar, en länk till denna finns på den nya sidan och här.

På hemsidan, i utskick till distrikt och klubbar, i utskick till alla medlemmar informerar vi om vårt arbete i ”Corona-säkerhets”-projektet. Syftet är inte att påtvinga en standardlösning på alla, det har vi inte vare sig mandat för eller tror är meningsfullt.

I stället vill vi att alla klubbar så snart som möjligt, helst omedelbart, börjar ett arbete som inkluderar en diskussion med medlemmarna om hur man ser på den aktuella situationen och hur man ska kunna komma tillbaka till klubben.

Lösningen? Den måste varje klubb finna själv! Framgång tror vi hänger på förankring och agerande i samförstånd inom varje klubb.

En projektgrupp har tagit fram några verktyg som kan vara användbara i det interna klubb-arbetet. Först och främst en Checklista som kan tjäna som diskussionsunderlag. Sedan beskrivs också ett Bordskryss som skapar egna luftzoner för spelarna runt bordet. En uppställning över Flyttscheman med så många sittepar som möjligt för att minska rörelser i lokalen finns med.

En video är under produktion som visar lite av åtgärderna, denna väntas inom några dagar från denna sidas publicering.

En speciell Forumavdelning har skapats för Covid19 där medlemmar, klubbar och distrikt kan dela med sig av erfarenheter hur man tacklar situationen.

En speciell e-postadress covid19@svenskbridge.se har etablerats dit man kan sända specifikt Covid19-relaterade frågor eller synpunkter (andra frågor sända till den adressen besvaras inte).

Flera kontakter har tagits med olika smittskydssinstanser. Dessa har uttryckt sig positivt om våra förslag, men – av förklarliga skäl – inte givit vare sig någon definitiv tillrådan eller någon avrådan från spel med våra rekommenderade åtgärder.

I första hand gäller förstås Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och vi vädjar till alla medlemmar att hålla sig underrättade om uppdateringar av dessa, och strikt följa dem. Det viktigaste för oss är handhygien, att hålla avstånd och att inte komma till en klubb om man känner sig ens lindrigt sjuk.

Det personliga ansvaret är och förblir avgörande för hur vi klarar oss bäst möjligt ur pandemin!

Projektgruppen har bestått av (i alfabetisk ordning): Johnny Östberg (BK S:t Erik), Micke Melander (kansliet), Peter Ventura (Svenska Bridgeförlaget), Ronny Terbrant (Lerums BK), Ryszard Sliwinski (TK) och Vigo Silfverlin (Lerums BK) med undertecknad som projektledare.

Martin Löfgren