COVID 19

Samlingssida för information som rör Covid19-relaterade frågor inom Svenska Bridgeförbundet

Här är länk till sida med uttalande från SBF:s Arbetsutskott efter presskonferens den 17 november.

Här är ett brev från Corona-säkerhetsgruppen som sänts ut till samtliga medlemmar i Svenska Bridgeförbundet den 3 augusti och som bland annat innehåller några frågor som inkommit, och gruppens svar på dessa.

Här finner du ett svar från Smittskydd Väst om hur man ser på spel med ”bordskryss” och vilka de viktigaste faktorerna man ska tänka på om/när man överväger spel på klubben i nuvarande läge.


För resultatet av projektgrupp ”Corona-säkerhet” och verktyg, inklusive en checklista för klubbar och beskrivning av ett ”Bordskryss” inför återgång till bridge på våra klubbar, se länk ovan!

Den tidigare ”Covid-19 och Bridge” med information och uppdateringar med datum och andra referenser finner du via länk ovan.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

TÄNK PÅ ATT:

• alltid följa myndigheternas riktlinjer som ett minimum.

• det personliga ansvaret alltid kommer att vara avgörande.

• god handhygien och att hålla avstånd är grundpelare i arbetet mot smittspridning.

• det är absolut uteslutet, och visar brist på hänsyn, att bege sig till en klubb under pandemin om man känner sig det minsta sjuk, eller kan anta eller befara att man kan ha smittats, i något som kan vara Corona-relaterat (se Folkhälsomyndighetens hemsida )! SBF har kompletterat sina Trivselregler (sida 18) med hänsyn till detta, vilket inkluderar att man bör rapportera överträdelser mot detta till Disciplinnämnden.

PROJEKT ”CORONA-SÄKERHET”

Här är en länk till projektgruppens arbete.

Här finner du den Checklista som projektgruppen tagit fram, en beskrivning av de Bordskryss man kan sätt på bordet för att skapa individuella luftzoner, och några tips om tävlingsupplägg med många sittepar för att minska rörelser inom klubblokalen.

Vi ber att du som medlem hjälper till att skapa en dialog med din klubb för att på bästa sätt komma fram till beslut om hur klubben ska agera. Det är viktigt att vi inte bara respekterar de riktlinjer och rekommendationer som kommer från myndigheterna, utan i tillägg också har en kommunikation som kan skapa förtroende och minska oro. Checklistan kan vara ett bra sätt att säkra att man tar upp alla relevanta frågor till diskussionen.

KOMMUNIKATION

  • Info har sänts till alla medlemmar, klubbar och distrikt om denna sida och om projektgruppen ”Corona-säkerhets” arbete.

  • För frågor till SBF som specifikt berör Covid19-frågor finns en egen e-postadress: covid19@svenskbridge.se

  • En forum har lagts upp där medlemmar, klubbar och distrikt kan bidra med erfarenheter av arbete under pandemin och förberedelser för att på bästa och säkraste sätt återgå till klubbspel.
    Forum: Covid-19