Forum » Tävlingsledare och domslut » Lagkommissionens domar 2013/2014

Lagkommissionens domar 2013/2014

8 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Lagkommissionens domar 2013/2014

Här publiceras nu några fall tillsvidare. Meningen är att vi skall få till en helt digitaliserad lösning så att publiceringen kan ske mycket snabbare i framtiden.

Johan Grönkvist

LK 1314

109
8
32
82
73
105
D74
6
8764
95
Kkn5
ED
Ekn
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Jag blev tillkallad till bordet och Nord sa att Öst gjort ett ofullständig anspråk. Nord hade en trumf kvar som gav stick då Öst inte visade korten eller uppgav spelplan.

Överklagande sidans synpunkter
Spelföraren gjorde anspråk genom att vika ned sina kort och stoppa in dom i sitt fack. Nord bad att få se korten och då svarade spelföraren att allt var högt och att det inte går att straffa kontraktet. Nord påpekade att hon hade en trumf kvar vilket förvånade spelföraren som frågade träkarlen hur många trumf hon hade och fick då svaret fem. Spelföraren hävdade igen att det inte spelade någon roll eftersom det inte gick att straffa kontraktet. Syd tillkallade TL.

Andra sidans synpunkter:
Öst är spelförare i 4 HJ. När 7 kort (Röd markerade) återstår gjorde spelföraren anspråk på resten utan att ange uttrumfning. Kontraktet går inte att spela bort eftersom Nord måste följa både Sp och KL och har lägre trumf än både Öst och Väst.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn var oenig men beslutade att kontraktet skulle gå hem men dömde två vp avdrag för att man att inte visade korten.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Jag dömde enligt lag 70 C

Komplettering info till LK
Jag är väldigt konfunderad över ett domslut på min protest.
Jag har blivit informerad om att motståndarlaget att lagt in protest mot beslutet från x bridgeförbund.
Jag vill protestera för avdrag 2vp eftersom jag påståtts inte visat korten ?
Jag har inte blivit hörd om vad som hände så jag kan inte förstå domslutet.
När brickan spelades hände följande: i slutläget slog jag en klövermask som misslyckades. Då damen i fråga började tänka sa jag att det var inget att spela om och visade upp spQ som var det enda kort som fattades för att bordet skulle vara stort.
Motståndaren tänkte en stund och sa så småningom att hon hade rätt att se alla kort- absolut sa jag och visade upp alla kort ett och ett på bordet. Jag är van att spela i elitserien och där visar man ofta bara det som fattas.
Motståndaren sa att hon hade en trumf kvar som jag hade glömt att säga att jag trumfar ut innan jag deklarerade att allt var stort.
Hennes partner tillkallade då TL som snabbt dömde en bet. Jag bad honom kontrollera en gång till eftersom kontraktet inte gick att gå bet med alla normala spelföringar. I OS-och andra större internationella tävlingar har man tidigare dömt att man inte automatisk går bet så jag ville stämma av om inte även detta gäller i Sverige.
Protesten skulle skrivas omgående samma kväll enligt TL för att han skulle hinna skicka in den. Det tog sedan över 2 månader innan han skickade den till x bridgeförbund.
Jag vet inte vad han uppgett i samband med inskickad protest men han var inte närvarande vid bordet förrän senare efter det att vi gått igenom brickan.
När han kom blev jag beskylld för att fuska av motståndaren detta reagerade han inte på, men däremot att hon sa att jag inte visat korten. Jag visade samtliga kort på begäran detta kan min partnern intyga.
Jag vill därför ha upprättelse och det hela hade inte blivit en protest om TL hade hanterat situation som han förväntas kunna som tävlingsledare.

Lagkommissionens svar

LK har inhämtat kompletterande information från både tävlingsledaren och juryn. Tävlingsledarens domslut var att Nord skulle få ett stick på en trumf och kontraktet därmed skulle gå en bet. Tävlingsledarens bedömning var också att det därmed inte skulle vara något VP-avdrag. Juryn bedömde att Östs beteende i samband med anspråket var så dåligt att det borde rendera i ett VP-avdrag.

Om det i samband med ett anspråk finns en trumf kvar hos motståndarna skall det tilldömas dem ett stick för denna om

  1. den som gjorde anspråket inte nämnde något om trumfen, och
  2. det över huvud taget är möjligt att han vid sitt anspråk inte var medveten om att det fanns en trumf kvar
    hos en av motståndarna, och
  3. det går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt. I normalt inkluderas ett spelsätt som vore slarvigt eller dåligt för den kategori spelare som är inblandad.

Öst har inte nämnt något om en trumf i samband med anspråket och det är inte bara möjligt utan även mycket sannolikt att hon har glömt bort den sista trumfen i försvaret. Om Öst spelar tre ronder spader så kommer Nord kunna saka bort en klöver och stjäla om det därefter spelas två ronder klöver. Det spelsättet inkluderas i det som bedöms som ett normalt spel (se ovan).

Öst uppförande i samband med anspråket är klandervärt men samtidigt har tävlingsledaren (som är den som haft bäst möjlighet att bedöma situationen) valt att inte bestraffa Öst-väst. Det gör att LK väljer att ta bort VP-bestraffningen för Öst-väst.

LK godkänner överklagandet och dömer att Öst-väst ska förlora ett stick innebärande att kontraktet går en bet. Öst-västs bestraffning på 2 VP tas bort.

Tillämpliga lagar 70C, 90, 91.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Linus Jorner och Torbjörn Gustavsson.

Björn Ohlsson

Johan Grönkvist skrev:

Meningen är att vi skall få till en helt digitaliserad lösning så att publiceringen kan ske mycket snabbare i framtiden.

Klockan är nu över tolv, men det har fortfarande inte publicerats några domar.

/B

Björn Ohlsson

Johan Grönkvist skrev:

Meningen är att vi skall få till en helt digitaliserad lösning så att publiceringen kan ske mycket snabbare i framtiden.

Eftersläpningen tycks vara värre än någonsin.

/B

Dan Bylund

Björn Ohlsson skrev:


Eftersläpningen tycks vara värre än någonsin.

/B

Ja, du vet, det måste dömas först också. Väntar fortfarande på svar gällande vår överklagan från SM-lagsemi 9/4 2017…

Björn Ohlsson

Förr fanns det såväl ordf. som sekr. i LK. Är det inte dags att återinföra den ordningen?

/B

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Edit: gjorde en ny tråd av det istället (varför kan man inte ta bort inlägg?).

Björn Westling

Johan Grönkvist skrev:


LK 1314

109
8
32
82
73
105
D74
6
8764
95
Kkn5
ED
Ekn
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Andra sidans synpunkter:
Öst är spelförare i 4 HJ. När 7 kort (Röd markerade) återstår gjorde spelföraren anspråk på resten utan att ange uttrumfning. Kontraktet går inte att spela bort eftersom Nord måste följa både Sp och KL och har lägre trumf än både Öst och Väst.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn var oenig men beslutade att kontraktet skulle gå hem men dömde två vp avdrag för att man att inte visade korten.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Jag dömde enligt lag 70 C

Motståndaren sa att hon hade en trumf kvar som jag hade glömt att säga att jag trumfar ut innan jag deklarerade att allt var stort.
Hennes partner tillkallade då TL som snabbt dömde en bet. Jag bad honom kontrollera en gång till eftersom kontraktet inte gick att gå bet med alla normala spelföringar.

Okej, man spelar tre ronder spader. Eftersom spadern är stor sakar man en klöver, och missar att Nord lade en trumf, eftersom man inte vet att det fanns trumf kvar.
Alternativt tänkte man kanske stjäla spadern för säkerhets skull och uppmärksammar inte att Nord stjäl varvid man råkar stjäla under.

Dåligt spel, ja. Slarvigt spel, ja. Förnuftsvidrigt? Nej.
Det går givetvis absolut att tänka sig en normal spelföring som leder till bet.
Det har väl till exempel hänt de flesta att de inkasserar ett ess på bordet och sakar en förlorare på handen utan att se att näste man stal esset innan man sakade.

Logga in för att kommentera