Per-Åke Good ny ordförande

Vid årsmötet 2018-01-30 avtackades Inga-Lis Larsson för sin tid som ordförande. Till ny ordförande valdes Per-Åke Good.

Övriga styrelseledamöter:

Kjell Lundqvist
Håkan Gabrielsen
Peter Nohrén
Marianne Löfquist
Sven Nilsson

Suppleanter:

Irene Mattsson
Kent Olsson