Board-a-Match > Våren 2019

Serie Beskrivning
2019 Poängserie ... [i lagordning] ... [i parordning] . . . [Mästarpoäng] [i lagordning]:http://gbf.svenskbridge.se/xbr/9/515/www/2019/board-a-match2019-723517439x.htm [i parordning]:http://gbf.svenskbridge.se/xbr/9/515/www/2019/board-a-match2019-723517439.htm |22/1|12/2|5/3|26/3|9/4|28/5| |:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| |[1-14][201901]|[1-14][201903]|[1-14][201905]|[1-14][201907]|[1-14][201909]|[1-14][201911]| |[15-28][201902]|[15-28][201904]|[15-28][201906]|[15-28][201908]|[15-28][201910]|[15-28][201912]| [201901]:http://svenskbridge.se/tvl/303654 [201902]:http://svenskbridge.se/tvl/303655 [201903]:http://svenskbridge.se/tvl/305199 [201904]:http://svenskbridge.se/tvl/305200 [201905]:http://svenskbridge.se/tvl/306550 [201906]:http://svenskbridge.se/tvl/306551 [201907]:http://svenskbridge.se/tvl/308215 [201908]:http://svenskbridge.se/tvl/308216 [201909]:http://svenskbridge.se/tvl/309447 [201910]:http://svenskbridge.se/tvl/309448 [201911]:http://svenskbridge.se/tvl/313180 [201912]:http://svenskbridge.se/tvl/313181 [Mästarpoäng]:http://www.svenskbridge.se/bohus-nations-bs/m%C3%A4starpo%C3%A4ng