Valberedningen informerar

Se bifogad fil för valberedningens förslag inför 2020 års årsmöte.

Har Du andra förslag eller synpunkter så hör gärna av dig till Gunilla Berthagen eller Carina Stjernfeldt.