Klubbnyheter

Har nu haft möte med Tävlingskommittén och Medlemskommittén där det kommit fram en del synpunkter på hur vi kan utveckla vår bridgeverksamhet. Kommer att ta dessa synpunkter till styrelsen vilken har möte söndag 24/2.

Ordföranden har ordet

sker tisdagarna den 19/2, 19/3 och den 23/4 klockan 18.30.
Ingen anmälan. Partnergaranti.
Välkomna

Vill börja med att tacka för förtroendet till ordförandeskapet i denna fina och anrika klubb.
Vill också tacka avgående styrelse för ett gott arbete.

I bifogade presentation framgår hur spelfrekvensen har varierat under de senaste åren, detta med fokus på de senaste två åren. Detta är samma rapport som presenteras på årsmötet.

Stort grattis till Stig Nilsson och Leif Persson som vann årets klubbmästerskap. Tvåa blev Gerd Axelsson och Bertil Sjölinder och på tredje plats kom Christel Eklund och Staffan Lindberg.

Allemansträffen spelas i Malmö den 31 mars. Klubbens spelkvällar måndagarna den 18 och 25 februari kommer också att vara kval till allemansträffen för Tre Sangs spelare.

Medlemmarna i Bridgeklubben Tre Sang, kallas härmed till årsmöte i klubblokalen, fredagen den 8 februari 2019, kl 18.00.

Föranmälan på utlagd lista – om förtäring önskas! Föredragningslistan finns bifogad nedan.

Sidor