Styrelsen informerar

Vid styrelsemötet den 4 juni, så beslutade styrelsen att från och med höstterminens början, dvs den 3 september 2018, att inte längre ha servering av bröd och pålägg. Fortsättningsvis kommer endast kaffe och mindre kaka att finnas tillgängligt genom klubbens försorg. I samband med denna förändring så kommer även spelavgiften att justeras (neråt). För mer information från styrelsemötet se bifogade dokument.