StatusTre Sang oktober

Ekonomiskt läge

STORT TACK till alla medlemmar som skänkt en summa till klubben! Vi har nu fått in strax över 40 000 sek som bland annat använts till att kunna köpa in bridgekryssen.

Genom att nu kunna öppna för spel två kvällar i veckan, i kombination med att en mindre summa kommer in via spel på BBO, har vi fått ett viktigt stöd till ekonomin. Verksamheten kommer dock fortsätta att vara begränsad mot normalt då vi ex inte har några ligor som kan spelas. All support litet som stort spelar roll, för er som vill, vänligen skänk en slant som sätts in på Tre Sangs plusgiro 27 67 75 - 4 och märkes Corona support.

Tävlingsverksamhet i Tre Sangs lokal

Vi har nu spelat på klubben under 5 veckor med utökade hygienregler. Allt har fungerat väl och alla dagar har varit fullbokade. För att alla som vill ska kunna komma till spel utökar vi nu till att använda ytterligare en lokal för spel.

Spel kommer erbjudas måndagar och torsdagar kl 1830 i barometerform i våra två lokaler. Spelgrupperna kommer i största mån hållas åtskilda och ha separata fikaområde och toaletter. Grupperna kommer spela samma tävling i barometer form dvs alla spelar samma brickor samtidigt och man vidrör endast sina egna kort. Alla kommer att ha sin egen budlåda som man tar med sig dvs man vidrör endast sina egna budkort. Inmatning i Bridgemate kommer göras av en person. Bridgekryss kommer finnas vid samtliga 12+12 bord.

För att kunna få lov att göra detta är kravet att vi har fortsatt föranmälan till våra tävlingar, inte har några åskådare och att lokalen är låst vid spel. Se nedan beviljat tillstånd från polisen.

tillstand.skane@polisen.se tis 22 sep. 16:19

Hej!

Under förutsättningarna som Polismyndigheten tagit del av så anses arrangemanget vara slutet och därav omfattas det inte av begränsningen om max 50 deltagare. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Skulle förutsättningarna ändras så är ni välkomna att ta kontakt med oss igen.

Med vänliga hälsningar,
Martina Öris

Handläggare
Rättsenhet Syd

För allas säkerhet att det mycket viktigt att vi hjälps åt att följa de riktlinjer som gäller, minimerar kontakt och lyssnar på information från funktionärer och tävlingsledare. För er som vill hjälpa till med kaffe, insamlande av brickor och att visa spelare till rätta skicka ett mail till kerstin.landero@telia.com

Dedikerad spelkväll för standardgruppen

Vi har fått önskemål om att ha en dedikerad grupp/kväll för standardgruppen som normalt spelar på torsdagar. Då tävlingen måste vara i Barometerform går det inte att separera till två grupper som vi normalt gör på torsdagar. Vi ser därför på möjlighet att öppna ytterligare en eftermiddag/kväll i veckan. Beslut kommer tas om ett par veckor då vi måste få till ett fungerande spel i två lokaler först.

Tävlingsverksamhet på BBO

Vi är nu inne på andra omgången av lagtävling på BBO. Första omgången var vi 6 lag som nu utökats till 11 lag. Utvärdering kommer göras för fortsatt intresse för spel på BBO efter denna omgången.

Bibehållande av våra medlemmar och rekrytering av nya spelare

Vi har nu många medlemmar som kommit tillbaka till spel och hoppas med öppningen av andra lokalen att alla som vill kan spela på klubben. Vi vet efter rundringning att flera medlemmar avvaktar vaccin eller minskning av antalet Covid 19 fall innan de kommer tillbaka vilket är helt förståeligt. När detta kan ske vet ingen just nu tyvärr.

Samtidigt behöver vi alltid nya medlemmar. För att kunna komma igång på ett bra sätt med rekrytering (när det kan ske) har Tre Sang anmält sig till Rekryteringskedjan… för mer info se här.
Vi väntar på datum för utbildning från Svenska bridgeförbundet. Finns det några eldsjälar i klubben som är intresserade av att vara med i projektet? Hör av er till någon i styrelsen!

Att ta rätt beslut för klubben i dessa tider är inte helt enkelt. Kommunikationen försöker vara så tydlig och informativ som möjligt. Det viktigaste är att vi försöker fokusera på lösningar i positiv anda och tillsammans jobbar för att kunna spela bridge på ett så säkert sätt som möjligt. Som alltid; om ni har idéer eller åsikter, hör av er till någon i styrelsen, tävlingsledare eller funktionärer.