Spel måndagar och torsdagar

Då allt fungerar bra med extra hygienrutiner och det varit stort gensvar för att spela, öppnar vi nu för spel även på måndagar.
Måndagar den 21/9 och 28/9 ligger redan ute för anmälan.
Anmälan för spel i oktober öppnas under helgen. Tänk på att om det är fulltecknat kan ni ställa er på reservlistan.