Presentation från årsmötet

Här kommer lite statistik över hur spelandet ser ut på klubben. Se bifogad fil.