Paren till Gränsfejden

Leif Larsson - Lars-Göran Borgquist
Åke Bergh - Mona Hallström
Bertil Sjölinder - Gerd Axelsson
Rosemary Pålsson - Gunilla Berthagen
Stina Holm - Per Mårtensson
Ewa Leonhard - Anders Hagen
Martin Johnsson - Jörgen Andersson