Par till Gränsfejden

Uttagna par är:

Leif Larsson - Lars-Göran Borgquist
Åke Bergh - Mona Hallström
Bertil Sjölinder - Gerd Axelsson
Rosemary Pålsson - Gunilla Berthagen
Stina Holm - Per Mårtensson
Ewa Leonhard - Anders Hagen

Sjunde paret meddelas senare.
Gällande lunchen så har Kullabygden ändrat på premisserna från tidigare.
Kostnadstäckning kommer att ske och meddelas innan fredag från styrelsen.

Jag har beslutat att i år gör vi på ett annat sätt när det gäller lunchen som tidigare ingått i startavgiften.
P.g.a. svårigheter logistiskt med att ha den i vår lokal och nackdelen av att förboka en lunch som alla kan tänkas äta, och där man är beroende av att alla spelat färdigt samtidigt,
kommer vi bara ta ut en startavgift på 70 kr/par istället för 220 kr/ par grundat på att spelarna själva väljer vad och var de vill äta.

Startavgiften kommer klubbarna att faktureras liksom tidigare.

Morgonkaffe och kaffe med kaka efter avslutat spel ingår i startavgiften. Lunch blir 12.30 - 14.00 efter att två lagmatcher.
Vår klubb kommer att bidra med 75 kr som kostnadstäckningsbidrag till våra spelare och hur ni andra klubbar gör beslutar ni själva

Mvh
Johan.M Ordförande i Kullabygdens BK