Ordföraren har ordet

Ordföranden har ordet

Ordförande informerar

Vid styrelsemötet 190211 togs beslut om att vi skall i fortsättningen
ha 3 kommittéer:
 Tävlingskommitté
 Utbildningskommitté
 Medlems kommitté
Tävlingskommitté innehåller: gamla tävlingskommittén,
tävlingsledare och brickläggare. Handlägger allt som rör
tävlingsverksamheten.
Utbildningskommittén är som tidigare.
Medlems kommitté: blir alla grupper som inte har med själva
tävlingsverksamheten att göra.

Tävlingskommittén har möte på lördag 16/2 kl: 11:00 på
klubben.
Alla TL och andra som vill vara med i gruppen är välkomna.

Medlems kommittén har möte på söndag 17/2 kl: 11:00 på
klubben.
Alla som är i kommittéer som inte har tävlingsverksamhet som
focus vill vi se.

Meddela undertecknad vilka som kommer så vi kan köpa fika de två
mötena.
Har ni synpunkter/åsikter/information som ni vill ha framfört så
skicka gärna dessa till mig.
hakan.isaksson1954@gmail.com
0730–668151
Håkan