Ordförande informerar

Har nu haft möte med Tävlingskommittén och Medlemskommittén där det kommit fram en del synpunkter på hur vi kan utveckla vår bridgeverksamhet. Kommer att ta dessa synpunkter till styrelsen vilken har möte söndag 24/2.

Inga beslut får tas utan att de är godkända av styrelsen eller i en kommitté. Styrelsen kommer att ta fram, till var och en av kommittéerna vad de har att besluta om. Det finns ett bra underlag från de tidigare arbetsgrupperna som styrelsen kommer att använda sig av.

Vi tar gärna emot frivilliga medlemmar till våra tre kommittéer.

Vår vice ordförande Anders Hagen har varit i kontakt med kommunen angående bidrag till föreningar som han kommer att redovisa för er.

Har ni synpunkter eller idéer om hur vi kan utveckla oss hör av er:
>>e-post
0730–668151
Håkan Isaksson Ordförande