Nytt beslut angående spel i Tre Sangs lokal

Med anledning av den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om att max åtta deltagare skall träffas har styrelsen tagit beslut att tillsvidare pausa all bridgeverksamhet i Tre Sangs lokaler. Detta gäller från och med tisdagen den 24 november.