Motioner till årsmötet

Årsmötet kommer att hållas den 8 februari 2019, med start kl. 1800,

Välkomna med motioner – dock senast den 11/1 2019.

Motioner lämnas/skickas till ordf. Bo Blixt < >>e-post >

Styrelsen