Månadsbrev mars

Det har nu gått nästan en månad sedan den nya styrelsen tillträdde. Det har varit en hektisk tid, då vi som är nya i styrelsen skall komma in i arbetet. Vi har haft två styrelsemöten under månaden.

Ett par riktigt positiva saker har skett under denna månad:

  • Vi har fått c:a 20000 kr från kommunen i bidrag.
  • Vi har sagt upp städning och den övergår i klubbens regi.
  • Jörgen Andersson kommer att leda Tävlingskommittén.
  • Vi har fått fem gamla Tävlingsledare att börja igen.
  • Kerstin Landerö kommer att leda Medlems kommittén.
  • Jan-Feb har gett 80 fler par som besökt våra tävlingar jämförd med samma tid i fjol.
  • Klubbens ekonomi är i balans.

Läs hela nyhetsbrevet i bifogade fil