Kallelse till Årsmötet 8 februari

Medlemmarna i Bridgeklubben Tre Sang, kallas härmed till årsmöte i klubblokalen, fredagen den 8 februari 2019, kl 18.00.

Föranmälan på utlagd lista – om förtäring önskas! Föredragningslistan finns bifogad nedan.