Angående Rekommendationer från Regeringen 16/11

Styrelsen har tagit beslut att vi inväntar Lagrådsremiss från Regeringen 16/11, angående uppstramning av antalet personer på offentliga platser.
Beslut om detta kommer den 24/11.
Styrelsen kommer att ta ett nytt beslut om vår fortsatta verksamhet utifrån detta beslut.
Vi kommer att spela onsdag 18/11, torsdag 19/11 och måndag 23/11 utifrån gällande regler för vårt spel.

Styrelsen