Månadsbrev

Här finns ett arkiv med tidigare utkomna månadsbrev.

Information om händelser under april månad


Det har nu gått nästan en månad sedan den nya styrelsen tillträdde. Det har varit en hektisk tid, då vi som är nya i styrelsen skall komma in i arbetet. Vi har haft två styrelsemöten under månaden.
Ett par riktigt positiva saker har skett under denna månad: läs vidare….