Historik

Bridgeklubben Tre Sang i Helsingborg och dess historia

BK Tre Sang grundades 9 januari 1950 på initiativ av Evert Schylenius från Karlskrona. Nybörjarkurser startades i Lindquists matsalar och på Råå hotell. Klubbens formella bildande skedde den 30 november 1950.

Till klubbens förste ordförande valdes Thorvald Petersson och till kassör utsågs Lorentz Bengtsson. Bland de som startade klubben fanns också Algot Mårtensson som senare blev ordförande. För att få igång verksamheten lånade kassören 1.000 kr av medlemmarna för inköp av material. Spelet bedrevs under den första tiden på restaurang Kvarnen, i hörnet av Gasverksgatan och Kaliforniegatan, på måndagar och torsdagar med en spelavgift på 1,50 kr per spelare. Årsavgiften var 10 kr.

Åren 1952-1972 spelades en sommartävling ”Brunnsträffen” med en silverpokal som vandringspris. Priset erövrades för alltid av Hilding Persson.
1953 var antalet medlemmar 42. Detta år flyttades spelet till Hotell Savoy. Här stannade klubben till 1971.

1954 valdes Lorentz Bengtsson till ordförande. Under Lorentz’s ordförandeskap fick klubben ett nytt uppsving genom hans förmåga att ”ragga” deltagare till spelkvällarna. Efter 2 år, 1956, överlämnade han ordförande-klubban till Algot Mårtensson, som förtjänstfullt behöll denna till 1980. År 2009 skulle sedan Algots brorsbarn bli klubbens ordförande!

Nu hade klubbens verksamhet verkligen kommit igång och medlemsantalet ökar från 40 till 200, vilket möjliggjordes av en omfattande utbildningsverksamhet och inte minst att Brita Bridner anordnade spel på måndagseftermiddagar och onsdagskvällar. En annan viktig förutsättning var att Algot ordnade en ny lokal vid Sundstorget. Så småningom blev också denna för trång och klubben flyttade sitt spel till Siriushuset vid Trädgårdsgatan, vilket skedde 1980. Samtidigt valdes Walter Nilsson till ny ordförande.

Lokalerna på Trädgårdsgatan blev även dessa med tiden för trånga. 1985 flyttade klubben till Södra Storgatan ovanför Engelska Möbelvaruhuset. Spel arrangerades under denna tid samtliga kvällar måndag till torsdag och därtill kom måndags- och torsdagseftermiddagar. Utbildning skedde då parallellt med spel. Bridgekurser anordnades under ledning av Bertil Jönsson och senare Bertil Hedström och Kjell-Åke Pettersson.

1993 tillträdde Jiri Polacek som ordförande. På nytt befanns lokalerna vara otillräckliga. Under ledning av Jiri lyckades klubben få fatt på en ny lokal i hörnet Bruksgatan – Trädgårdsgatan. De nya lokalerna gjorde det också möjligt att arrangera tävlingar andra dagar än då klubbens ordinarie spel pågick. Jiri Polacek startade Öresund Cup för lag, vilken genomfördes första gången 1996 som silvertävling.

När Lars-Einar Larsson 1997 tillträdde som ordförande övertog han utbildningen efter Kjell-Åke Pettersson och genomförde en första kurs på tisdagseftermiddagar med 45 deltagare. Lars-Einar engagerade därefter Tomas Truedsson och Roger Törnkvist som bridgelärare och dessa genomförde till en början nybörjarkurs och fortsättningskurs växelvis.
Anmärkningsvärt var att spelet på torsdagskvällarna alltid var fullbokat på förhand och att par stod på kö för att få spela. Vid förhinder var man tvungen att anmäla detta så att reservpar kunde kallas in.

Hösten 2003 flyttade klubben till Planteringsvägen 7-9. Framför allt pga otillräcklig ventilation och att brandmyndigheten maximerat antalet personer till 75 ledde till att klubben sökte efter nya lokaler.

Maj 2013 blev det så klart för inflyttning hos JBT i gamla ”Frigoscandiahuset”, Rusthållsgatan 21.

På senare tid växlande ordförandeskap, Staffan Lindberg, Åke Bergh, Bo Stendahl, Inga-Lill Rönér (2008), Lars-Einar Larsson (2009). Per Mårtensson övertog därefter ordförandeklubban. 2011 valdes Stina Holm och 2014 Olu Kurol.

Detta är bara en början på historieskrivningen. Hittar du felaktigheter eller har du fler uppgifter som du tycker borde finnas med, skicka ett mail till ordförande. Det kan gälla spelare, funktionärer, tävlingar eller andra händelser. Vi tar tacksamt emot bidrag till historieskrivningen.