Styrelse

Roll Namn
Ordförande Mårten Gustawsson
Kassör Åsa Gindin
Sekreterare Ann-Britt Carlén
Tävlingsansvarig Mattias Weiler
Medlemsansvarig Yvonne Flodqvist
Brickläggning Yvonne Flodqvist
Lokalansvarig Börje Primér
Säkerhetsansvarig Caroline Tesch
Utbildningsansvarig Rolf Molin
Ungdomsansvarig Johnny Östberg
Avtalsansvarig Gunnar Andersson
IT-ansvarig Daniel Gullberg
Klubbtidning Daniel Gullberg