Klubbnyheter

Till nya styrelseledamöter efter avgående Björn Stålfors och Anders Åkesson samt utökning av styrelsen valdes

1 år Annica Flodin
2 år Marianne Strandberg
2 år Rolf Carlsson

Medlemmarna i BK Fenix kallas härmed till årsmöte i BK Fenix torsdagen den 13 oktober 2016 med start 18:00. Plats: Fenixgården, Södra Dragongatan 22 G, Ystad.

Välkommen till vår nya hemsida. Arbetet har påbörjats men ännu återstår en del.

Sidor